Thông báo phòng Đào tạo
THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 09/12/2019  ĐẾN 14/12/2019

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 09/12/2019 ĐẾN 14/12/2019

Thông Báo Lịch Học Tuần Mới Từ 09/12/2019 ĐẾN 14/12/2019, LỚP CHUYÊN NGÀNH MỚI: Lớp Điện Tử Cơ Bản ( Số 1 Xa La) LỊCH THI ĐIỆN TỬ CƠ BẢN 294B+294C VÀO 8H NGÀY 14/12/2019(THỨ 7) mail Chú ý: Các bạn học lớp mới mở mang giấy vào lớp đến gặp giáo viên trước giờ vào lớp 20 phút để nhận lớp. Mọi thắc mắc về lịch học, các bạn liên hệ đến PĐT theo số: 02422.400.400

LỊCH HỌC VĂN HÓA VÀ THI TỐT NGHIỆP T12/2019

LỊCH HỌC VĂN HÓA VÀ THI TỐT NGHIỆP T12/2019

LỊCH HỌC VĂN HÓA VÀ THI TỐT NGHIỆP T12/2019

Thông Báo Lịch Học Tuần Mới Từ Ngày 2/12 Đến 7/12/2019

Thông Báo Lịch Học Tuần Mới Từ Ngày 2/12 Đến 7/12/2019

Thông Báo Lịch Học Tuần Mới Từ Ngày 2/12 Đến 7/12/2019 Thông Báo Lịch Học Tuần Mới Từ Ngày 2/12 Đến 7/12/2019 LỚP CHUYÊN NGÀNH MỚI: Lớp Điện Tử Cơ Bản ( Số 1 Xa La) ;Lớp Xe Máy( số 1 Xa La) mail Chú ý: Các bạn học lớp mới mở mang giấy vào lớp đến gặp giáo viên trước giờ vào lớp 20 phút để nhận lớp. Mọi thắc mắc về lịch học, các bạn liên hệ đến PĐT theo số: 02422.400.400

DANH SÁCH HỌC SINH THI CHÍNH TRỊ VÀ TỐT NGHIỆP CÁC NGÀNH THÁNG 11/2019

DANH SÁCH HỌC SINH THI CHÍNH TRỊ VÀ TỐT NGHIỆP CÁC NGÀNH THÁNG 11/2019

I.DANH SÁCH HỌC SINH THI CHÍNH TRỊ VÀ TỐT NGHIỆP CÁC NGÀNH 11/2019 II.THÔNG BÁO KHÔNG TỔ CHỨC THI TỐT NGHIỆP THÁNG 1 VÀ 2 NĂM 2020

THÔNG BÁO LỊCH THI TỐT NGHIỆP THÁNG 11/2019

THÔNG BÁO LỊCH THI TỐT NGHIỆP THÁNG 11/2019

Trường Trung cấp Kĩ thuật Công nghệ Lê Quý Đôn xin thông báo tới toàn thể học sinh về việc tổ chức thi tốt nghiệp vào ngày 30 tháng 11 năm 2019

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ NGÀY 25/11 ĐẾN 30/11/2019

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ NGÀY 25/11 ĐẾN 30/11/2019

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ NGÀY 25/11 ĐẾN 30/11/2019 LỚP CHUYÊN NGÀNH MỚI: Lớp Điện Tử Cơ Bản ( Số 1 Xa La) ;Lớp Điều Hòa OTO chuyên tối (Số 1 Xa La), Điện Otô H1+H2+H3+H4 (Nguyễn Tuân) LỊCH THI ĐIỆN TỬ CƠ BẢN 293E+294A vào 8h ngày 30/11/2019 mail Chú ý: Các bạn học lớp mới mở mang giấy vào lớp đến gặp giáo viên trước giờ vào lớp 20 phút để nhận lớp. Mọi thắc mắc về lịch học, các bạn liên hệ đến PĐT theo số: 02422.400.400

THÔNG ĐIỂM MÔN VĂN HÓA T11/2019

THÔNG ĐIỂM MÔN VĂN HÓA T11/2019

THÔNG ĐIỂM MÔN VĂN HÓA T11/2019

THÔNG BÁO DANH SÁCH KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP T10/2019

THÔNG BÁO DANH SÁCH KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP T10/2019

thong-bao-danh-sach-ket-qua-thi-tot-nghiep-t102019

THÔNG BÁO ĐIỂM THI MÔN CHÍNH TRỊ T10/2019

THÔNG BÁO ĐIỂM THI MÔN CHÍNH TRỊ T10/2019

THÔNG BÁO ĐIỂM THI MÔN CHÍNH TRỊ T10/2019