Thông báo phòng Đào tạo
THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 25/12/2022 ĐẾN 31/12/2022

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 25/12/2022 ĐẾN 31/12/2022

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 25/12/2022 ĐẾN 31/12/2022 các bạn chú ý cập nhật để vào học đúng phòng Mọi thắc mắc về lịch học các bạn liên hệ PĐT theo số 02422400400 hoặc số hotline: 0987476688( Ms: Thúy) - 0913693303( Ms: Ánh),

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 19/12/2022 ĐẾN 24/12/2022

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 19/12/2022 ĐẾN 24/12/2022

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 19/12/2022 ĐẾN 24/12/2022

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 12/12/2022 ĐẾN 18/12/2022

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 12/12/2022 ĐẾN 18/12/2022

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 12/12/2022 ĐẾN 18/12/2022 các bạn chú ý cập nhật để vào học đúng phòng Mọi thắc mắc về lịch học các bạn liên hệ PĐT theo số 02422400400 hoặc số hotline: 0987476688( Ms: Thúy) - 0913693303( Ms: Ánh), lớp mới: lớp điện oto 5 học từ thứ 2 đến thư 6 từ 7h - 9h30 p102 T,Huyến

QUYẾT ĐỊNH Về việc tăng các loại lệ phí

QUYẾT ĐỊNH Về việc tăng các loại lệ phí

QUYẾT ĐỊNH Về việc tăng các loại lệ phí

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 04/12/2022 ĐẾN 10/12/2022

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 04/12/2022 ĐẾN 10/12/2022

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 04/12/2022 ĐẾN 10/12/2022 các bạn chú ý cập nhật để vào học đúng phòng Mọi thắc mắc về lịch học các bạn liên hệ PĐT theo số 02422400400 hoặc số hotline: 0987476688( Ms: Thúy) - 0913693303( Ms: Ánh), lớp Mới: Nguội cơ bản: Dành cho học viên các lớp đang chờ lớp chuyên ngành+ học sinh chuẩn bị thi tốt nghiệp vào T12 , học sang 2+3+4+5+6 từ 9h30 đến 12h tại phòng thực hành xưởng nguội

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 28/11/2022 ĐẾN 03/12/2022

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 28/11/2022 ĐẾN 03/12/2022

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 28/11/2022 ĐẾN 03/12/2022 các bạn chú ý cập nhật để vào học đúng phòng Mọi thắc mắc về lịch học các bạn liên hệ PĐT theo số 02422400400 hoặc số hotline: 0987476688( Ms: Thúy) - 0913693303( Ms: Ánh)

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 21/11/2022 ĐẾN 26/11/2022

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 21/11/2022 ĐẾN 26/11/2022

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 21/11/2022 ĐẾN 26/11/2022 Lớp mới: gầm oto chuyên tối học vào tối thứ 6 , phòng 102 T.Quỳnh, lớp điện công nghiệp chuyên tối học vào tối 2+4+6 p 509 T. Mắn .các bạn chú ý cập nhật để vào học đúng phòng Mọi thắc mắc về lịch học các bạn liên hệ PĐT theo số 02422400400 hoặc số hotline: 0987476688( Ms: Thúy) - 0913693303( Ms: Ánh)

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 14/11/2022 ĐẾN 19/11/2022

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 14/11/2022 ĐẾN 19/11/2022

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 14/11/2022 ĐẾN 19/11/2022 các bạn chú ý cập nhật để vào học đúng phòng Mọi thắc mắc về lịch học các bạn liên hệ PĐT theo số 02422400400 hoặc số hotline: 0987476688( Ms: Thúy) - 0913693303( Ms: Ánh), lớp máy 4 mới:học sáng 3+4+5+6+7 thầy quỳnh p102 Lớp nguội cơ bản dành cho học viên chuẩn bị thi tốt ghiệp vào tháng 12, và học viên đã thi tốt nghiệp còn nợ điểm môn nguội, học vào sáng 2+3+4+5+6 từ 7h30 đến 9h30

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 07/11/2022 ĐẾN 13/11/2022

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 07/11/2022 ĐẾN 13/11/2022

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 07/11/2022 ĐẾN 13/11/2022 các bạn chú ý cập nhật để vào học đúng phòng Mọi thắc mắc về lịch học các bạn liên hệ PĐT theo số 02422400400 hoặc số hotline: 0987476688( Ms: Thúy) - 0913693303( Ms: Ánh)

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 31/10/2022 ĐẾN 05/11/2022

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 31/10/2022 ĐẾN 05/11/2022

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 31/10/2022 ĐẾN 05/11/2022