Thông báo tuyển sinh
THÔNG BÁO NGHỈ LỄ QUÓC KHÁNH 2/9/2022

THÔNG BÁO NGHỈ LỄ QUÓC KHÁNH 2/9/2022

THÔNG BÁO NGHỈ LỄ QUÓC KHÁNH 2/9/2022

Chương trình đào tạo ngành công nghệ ô tô - hệ Trung cấp

Chương trình đào tạo ngành công nghệ ô tô - hệ Trung cấp

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ Tên ngành/nghề: CÔNG NGHỆ Ô TÔ Mã ngành/nghề: 5510216 Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề Hình thức đào tạo: Tập trung Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương Thời gian đào tạo: 2 năm

Chương trình đào tạo ngành vận hành sửa chữa thiết bị lạnh - hệ Trung cấp

Chương trình đào tạo ngành vận hành sửa chữa thiết bị lạnh - hệ Trung cấp

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ Tên nghề: Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh Mã nghề: 5520255 Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương; (Tốt nghiệp Trung học cơ sở thì học thêm phần văn hóa phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo); Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 30 Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề,

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật chế biến món ăn - hệ Trung cấp

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật chế biến món ăn - hệ Trung cấp

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ Tên nghề:Kỹ thuật chế biến món ăn Mã nghề:5810207 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ Trình độ đào tạo:Trung cấp nghề Đối tượng tuyển sinh:Tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương; Số lượng MÔ ĐUN, mô đun đào tạo: Bằng cấp sau khi tốt nghiệp:Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề

Chương trình đào tạo ngành Bảo trì & sửa chữa thiết bị cơ khí - hệ Trung cấp

Chương trình đào tạo ngành Bảo trì & sửa chữa thiết bị cơ khí - hệ Trung cấp

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ Tên nghề: Bảo trì & sửa chữa thiết bị cơ khí Mã nghề: 40510243 Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương; Số lượng môn học, mô đun đào tạo: Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề,

Chương trình đào tạo ngành Lắp đặt thiết bị điện - hệ Trung cấp

Chương trình đào tạo ngành Lắp đặt thiết bị điện - hệ Trung cấp

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP Tên nghề: Lắp đặt thiết bị điện Mã nghề: 5520240 Trình độ đào tạo: Trung cấp Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương; (Tốt nghiệp Trung học cơ sở thì học thêm phần văn hóa phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo); Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 33 Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Trung cấp

Chương trình đào tạo ngành Sửa chữa thiết bị may - hệ Trung cấp

Chương trình đào tạo ngành Sửa chữa thiết bị may - hệ Trung cấp

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP Tên nghề: Sửa chữa thiết bị may Mã nghề: 5520133 Trình độ đào tạo: Trung cấp Hình thức đào tạo:Chính quy Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT và tương đương Thời gian đào tạo: 2 năm Số lượng mô đun đào tạo: 30 Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề,

Chương trình đào tạo ngành Điện tử dân dụng - hệ Trung cấp

Chương trình đào tạo ngành Điện tử dân dụng - hệ Trung cấp

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ Tên ngành:ĐIỆN TỬ DÂN DỤNG Mã nghề:5520224 Trình độ đào tạo:Trung cấp nghề Đối tượng tuyển sinh:Tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương; Số lượng MÔ ĐUN, mô đun đào tạo:32 Bằng cấp sau khi tốt nghiệp:Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề

Chương trình đào tạo nghề Kỹ thuật chế biến món ăn - hệ Sơ cấp

Chương trình đào tạo nghề Kỹ thuật chế biến món ăn - hệ Sơ cấp

CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Tên nghề:Kỹ thuật chế biến món ăn Trình độ đào tạo:Sơ cấp nghề Đối tượng tuyển sinh:Người lao động có sức khỏe, trình độ học vấn phù hợp với nghề cần học. Số lượng mô đun đào tạo:04 Bằng cấp sau khi tốt nghiệp:Chứng chỉ sơ cấp nghề,

Chương trình đào tạo nghề công nghệ ô tô - hệ Sơ cấp

Chương trình đào tạo nghề công nghệ ô tô - hệ Sơ cấp

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NGHỀ Tên nghề: Công nghệ ô tô Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề Đối tượng tuyển sinh: Đối tượng tuyển sinh là người từ đủ 15 (mười lăm) tuổi trở lên, có trình độ học vấn và sức khoẻ phù hợp với nghề. Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 04 Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề

123 Next