Trung tâm dạy nghề thanh xuân

Trung tâm dạy nghề thanh xuân đào tạo các học viên toàn diện về kiến thức, kỹ năng, ý thức kỷ luật, đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, đánh thức lòng yêu nghề nghiệp, định hướng tương lai nghề nghiệp cho mỗi học viên. Sau khi tốt nghiệp được cấp chứng chỉ nghề toàn diện. Trung tâm dạy nghề Thanh Xuân còn huấn luyện các kỹ năng phụ trợ trong an toàn lao động và làm việc một cách có khoa học đúng với luật pháp Việt Nam. Đào tạo đa nghành nghề tập trung vào các ngành nghề thiết thực và đang trên đà phát triển cùng với đội ngủ giảng viên có trình độ chuyên môn cao đầy nhiệt huyết với nghề.

Hotline: 04.35.58.95.95 & 0936.98.90.90

HOTLINE : 04.35.58.95.95 và 0936.98.90.90