Thông báo phòng Đào tạo
THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ 09/09/2019 ĐẾN 13/09/2019

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ 09/09/2019 ĐẾN 13/09/2019

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ 09/09/2019 ĐẾN 13/09/2019 LỚP CHUYÊN NGÀNH MỚI: Lớp Điện Tử Cơ Bản ( Số 1 Xa La), Điều hòa ô tô chuyên tối ( 99 Thành Thái) mail Chú ý: Các bạn học lớp mới mở mang giấy vào lớp đến gặp giáo viên trước giờ vào lớp 20 phút để nhận lớp. heart Lịch Thi Điện Tử Cơ Bản 291C VÀO 13h00 NGÀY 13/9/2019 tại Số 1 Xa La Mọi thắc mắc về lịch học, các bạn liên hệ đến PĐT theo số: 02422.400.400

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ 03/09/2019 ĐẾN 07/09/2019

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ 03/09/2019 ĐẾN 07/09/2019

LỚP CHUYÊN NGÀNH MỚI: Lớp Điện Tử Cơ Bản ( Số 1 Xa La), Lớp Cao Đẳng Ô Tô chuyên sâu (Số 1 Xa La), Lớp Xe Máy (Số 1 Xa La). *** Chú ý: Các bạn học lớp mới mở mang giấy vào lớp đến gặp giáo viên trước giờ vào lớp 20 phút để nhận lớp. heart Lịch Thi Điện Tử Cơ Bản 291B VÀO 8h00 NGÀY 7/9/2019 Mọi thắc mắc về lịch học, các bạn liên hệ đến PĐT theo số: 02422.400.400

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ 26/08/2019 ĐẾN 30/08/2019

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ 26/08/2019 ĐẾN 30/08/2019

LỚP CHUYÊN NGÀNH MỚI: Lớp Điện Tử Cơ Bản ( Số 1 Xa La), Lớp Gầm Ô Tô (Số 1 Xa La), Lớp Nguội Cơ Bản Hệ Cao Đẳng (Số 1 Xa La), Lớp Điều Hòa Ô Tô ( Nguyễn Tuân) , Lớp Điện Tử - Nguồn Xung ( Số 1 Xa La ). mail Chú ý: Các bạn học lớp mới mở mang giấy vào lớp đến gặp giáo viên trước giờ vào lớp 20 phút để nhận lớp. heart Lịch Thi Điện Tử Cơ Bản K291 vào 15h30 ngày 29/08/2019 Mọi thắc mắc về lịch học, các bạn liên hệ đến PĐT theo số: 02422.400.400

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ 19/08/2019 ĐẾN 23/08/2019

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ 19/08/2019 ĐẾN 23/08/2019

LỚP CHUYÊN NGÀNH MỚI: Lớp Điện Lạnh ( Số 1 Xa La ) , Lớp Điện Tử Cơ Bản ( Số 1 Xa La), Lớp Á Nấu Ăn (Số 1 Xa La), Lớp Điều Hòa ô tô + Máy ô tô chuyên tối (Số 1 Xa La), Lớp Điện ô tô + Máy ô tô ( Phố Vọng) , Lớp Điện ô tô ( Nguyễn Tuân). mail Chú ý: Các bạn học lớp mới mở mang giấy vào lớp đến gặp giáo viên trước giờ vào lớp 20 phút để nhận lớp. heart Lịch Thi Điện Tử Cơ Bản K290 vào 08h00 ngày 23/08/2019 Mọi thắc mắc về lịch học, các bạn liên hệ đến PĐT theo số: 02422.400.400

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ 12/08/2019 ĐẾN 16/08/2019

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ 12/08/2019 ĐẾN 16/08/2019

LỚP CHUYÊN NGÀNH MỚI: Lớp Điện Lạnh ( Số 1 Xa La ) , Lớp Điện Tử Cơ Bản ( Số 1 Xa La), Lớp Á Cao Đẳng Nấu Ăn (Số 1 Xa La), Lớp Bánh (Số 1 Xa La). mail Chú ý: Các bạn học lớp mới mở mang giấy vào lớp đến gặp giáo viên trước giờ vào lớp 20 phút để nhận lớp. heart Lịch Thi Điện Tử Cơ Bản K290 vào 08h00 ngày 17/08/2019 Mọi thắc mắc về lịch học, các bạn liên hệ đến PĐT theo số: 02422.400.400