Thông báo phòng Đào tạo
THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 23/05/2022 ĐẾN 29/05/2022

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 23/05/2022 ĐẾN 29/05/2022

Chú ý: Các lớp mới: - Máy ô tô 2 - Gầm ô tô 2 - Quản trị học (Cao đẳng nấu ăn K4) - Lý thuyết bếp bánh 2 - Giáo dục quốc phòng Online 4 Các bạn chú ý đọc kỹ lịch học và phần ghi chú cho các lớp để hiểu rõ hơn về lịch học. Mọi thắc mắc về lịch học các bạn liên hệ PĐT theo số 02422400400

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 16/05/2022 ĐẾN 22/05/2022

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 16/05/2022 ĐẾN 22/05/2022

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 16/05/2022 ĐẾN 22/05/2022 Chú ý: Các lớp mới: - Xe máy 2 - Maketing du lịch (Cao đẳng nấu ăn K4) - Bếp Á cao cấp Các bạn chú ý đọc kỹ lịch học và phần ghi chú cho các lớp để hiểu rõ hơn về lịch học. Mọi thắc mắc về lịch học các bạn liên hệ PĐT theo số 02422400400

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 09/05 ĐẾN 15/05/2022

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 09/05 ĐẾN 15/05/2022

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 09/05/2022 ĐẾN 15/05/2022 Mọi thắc mắc về lịch học các bạn liên hệ PĐT theo số 02422400400

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 03/05/2022 ĐẾN 08/05/2022

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 03/05/2022 ĐẾN 08/05/2022

Lớp mới: Kỹ thuật nguội cơ bản 3 Mọi thắc mắc về lịch học các bạn liên hệ PĐT theo số 02422400400

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 25/04/2022 ĐẾN 30/04/2022

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 25/04/2022 ĐẾN 30/04/2022

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 25/04/2022 ĐẾN 30/04/2022 Chú ý: 1. Tất cả học sinh lớp mới đến lớp trước giờ vào học 30 phút để nhận lớp, khi đi mang giấy vào lớp 2. Tất cả học sinh bảo lưu lên tập hợp học tại các lớp dành cho hs bảo lưu note trong lịch học. Nếu học sinh không lên nhà trường không đồng ý bảo lưu tiếp (trừ trường hợp bất khả kháng). Quá thời hạn bảo lưu (15/3/2022) học sinh đi học lại sẽ cần đóng thêm 50% học phí. Mọi thắc mắc về lịch học các bạn liên hệ PĐT theo số 02422400400

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 18/04/2022 ĐẾN 24/04/2022

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 18/04/2022 ĐẾN 24/04/2022

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 18/04/2022 ĐẾN 24/04/2022 Lớp mới: Điện nước (Tất cả hs đăng ký nghề điện nước, điện tổng hợp, lắp đặt thiết bị điện chưa học điện nước đi học lớp này) Chú ý: 1. Tất cả học sinh lớp mới đến lớp trước giờ vào học 30 phút để nhận lớp, khi đi mang giấy vào lớp 2. Tất cả học sinh bảo lưu lên tập hợp học tại các lớp dành cho hs bảo lưu note trong lịch học. Nếu học sinh không lên nhà trường không đồng ý bảo lưu tiếp (trừ trường hợp bất khả kháng). Quá thời hạn bảo lưu (15/3/2022) học sinh đi học lại sẽ cần đóng thêm 50% học phí. Mọi thắc mắc về lịch học các bạn liên hệ PĐT theo số 02422400400

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 11/04/2022 ĐẾN 17/04/2022

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 11/04/2022 ĐẾN 17/04/2022

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 11/04/2022 ĐẾN 17/04/2022 Lớp mới: Kỹ thuật nguội cơ bản 2. Tất cả học sinh chuẩn bị thi tốt nghiệp phải đi học ngay lớp này. PDT không chấp nhận cho hs nợ điểm khi thi tốt nghiệp nếu hs bỏ lỡ lớp. Chú ý: 1. Thứ 2 ngày 11/4 học sinh và giáo viên nghỉ bù cho ngày 10/3 âm lịch 2. Tất cả học sinh lớp mới đến lớp trước giờ vào học 30 phút để nhận lớp, khi đi mang giấy vào lớp 3. Tất cả học sinh bảo lưu lên tập hợp học tại các lớp dành cho hs bảo lưu note trong lịch học. Nếu học sinh không lên nhà trường không đồng ý bảo lưu tiếp (trừ trường hợp bất khả kháng). Quá thời hạn bảo lưu (15/3/2022) học sinh đi học lại sẽ cần đóng thêm 50% học phí. Mọi thắc mắc về lịch học các bạn liên hệ PĐT theo số 02422400400

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP TIN HỌC - ONLINE 3

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP TIN HỌC - ONLINE 3

LỊCH HỌC : Tối 246CN (18h - 21h) điểm danh trước giờ vào lớp 30 phút. thầy Linh Thông tin phòng học Meeting ID: 666 889 9334 Passcode: @so1xala

ĐĂNG KÝ HỌC MÔN TIN HỌC - LỚP ONLINE 3

ĐĂNG KÝ HỌC MÔN TIN HỌC - LỚP ONLINE 3

LỊCH HỌC : Tối 246CN (18h - 21h) điểm danh trước giờ vào lớp 30 phút. thầy Linh Thông tin phòng học Meeting ID: 666 889 9334 Passcode: @so1xala Điểm danh lúc 18h

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 04/04/2022 ĐẾN 10/04/2022

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 04/04/2022 ĐẾN 10/04/2022

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 04/04/2022 ĐẾN 10/04/2022

123456 Next