Thông báo phòng Đào tạo
Thông Báo Lịch Học Tuần Mới Từ Ngày 18/11 Đến 23/11/2019

Thông Báo Lịch Học Tuần Mới Từ Ngày 18/11 Đến 23/11/2019

Thông Báo Lịch Học Tuần Mới Từ Ngày 18/11 Đến 23/11/2019 LỚP CHUYÊN NGÀNH MỚI: Lớp Điện Tử Cơ Bản ( Số 1 Xa La) ;Lớp Điện Dân Dụng + Điện Tổng Hợp (294 A+B+C) (Số 1 Xa La), Điện Lạnh( số 1 xa la) mail Chú ý: Các bạn học lớp mới mở mang giấy vào lớp đến gặp giáo viên trước giờ vào lớp 20 phút để nhận lớp. Mọi thắc mắc về lịch học, các bạn liên hệ đến PĐT theo số: 02422.400.400

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ 11/11/2019 ĐẾN 16/11/2019

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ 11/11/2019 ĐẾN 16/11/2019

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ 11/11/2019 ĐẾN 16/11/2019 LỚP CHUYÊN NGÀNH MỚI: Lớp Điện Tử Cơ Bản ( Số 1 Xa La) ;Lớp Điện Dân Dụng (Số 1 Xa La), LỊCH THI ĐIỆN TỬ CƠ BẢN 293A+B+C+D vào 8h ngày 16/11/2019 mail Chú ý: Các bạn học lớp mới mở mang giấy vào lớp đến gặp giáo viên trước giờ vào lớp 20 phút để nhận lớp. Mọi thắc mắc về lịch học, các bạn liên hệ đến PĐT theo số: 02422.400.400

Thông Báo Lịch Học Văn Hóa T11/2019

Thông Báo Lịch Học Văn Hóa T11/2019

thong-bao-lich-hoc-van-hoa-t112019

Thông Báo Lịch Học Tuần Mới Từ 04/11 Đến 09/11/2019

Thông Báo Lịch Học Tuần Mới Từ 04/11 Đến 09/11/2019

Thông Báo Lịch Học Tuần Mới Từ 04/11 Đến 09/11/2019

Thông Báo Lịch Học Văn Hóa Và Hạn Đăng Kí Thi Tốt Nghiệp Tháng 11/2019

Thông Báo Lịch Học Văn Hóa Và Hạn Đăng Kí Thi Tốt Nghiệp Tháng 11/2019

Thông Báo Lịch Học Văn Hóa Và Hạn Đăng Kí Thi Tốt Nghiệp Tháng 11/2019

Thông Báo Lịch Học Tuần Mới Từ Ngày 21/10 Đến 26/10/2019

Thông Báo Lịch Học Tuần Mới Từ Ngày 21/10 Đến 26/10/2019

Thông Báo Lịch Học Tuần Mới Từ Ngày 21/10 Đến 26/10/2019

Thông Báo Lịch Học Tuần Mới Từ 28/10 Đến 03/11/2019

Thông Báo Lịch Học Tuần Mới Từ 28/10 Đến 03/11/2019

Thông Báo Lịch Học Tuần Mới Từ 28/10 Đến 03/11/2019

Thông Báo Lịch Thi Tốt Nghiệp Tháng 10/2019

Thông Báo Lịch Thi Tốt Nghiệp Tháng 10/2019

Thông Báo Lịch Thi Tốt Nghiệp Tháng 10/2019

Thông Báo Danh Sách Thi Tốt Nghiệp Chuyên NgànhTháng 10/2019

Thông Báo Danh Sách Thi Tốt Nghiệp Chuyên NgànhTháng 10/2019

Thông Báo Danh Sách Thi Tốt Nghiệp Chuyên NgànhTháng 10/2019

Thông Báo Danh Sách Thi Tốt Nghiệp Môn Chính Trị Tháng 10/2019

Thông Báo Danh Sách Thi Tốt Nghiệp Môn Chính Trị Tháng 10/2019

Thông Báo Danh Sách Thi Tốt Nghiệp Môn Chính Trị Tháng 10/2019