Thông báo phòng Đào tạo
THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 29/06/2020-05/07/2020

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 29/06/2020-05/07/2020

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ 29/06/2020-05/07/2020, LỚP CHUYÊN NGÀNH MỚI : ĐIỆN LẠNH HỌC CHIỀU 23456 PHÒNG 402, TỪ 14h00-17h00 LỚP CHUYÊN NGÀNH MỚI: LÝ THUYẾT NẤU ĂN ÂU HỌC SÁNG 3,4 TỪ 8h00-11h00, PHÒNG 309 LỚP CHUYÊN NGÀNH MỚI: ĐIỆN TỬ ( LÝ THUYẾT AMLY) SÁNG 3456, TỪ 7h00-9h30 PHÒNG 501, Lưu ý:Các bạn học lớp mới mở mang giấy vào lớp đến gặp giáo viên trước giờ vào lớp 20 phút để nhận lớp. Mọi thắc mắc về lịch học, các bạn liên hệ đến PĐT theo số: 02422.400.400

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ NGÀY 22/06/2020-27/06/2020

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ NGÀY 22/06/2020-27/06/2020

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ 22/06/2020-28/06/2020, LỚP CHUYÊN NGÀNH MỚI : LỚP ĐIỆN TỬ CƠ BẢN( TRỪ NGÀNH Ô TÔ, XE MÁY) HỌC CHIỀU 4,5,6, THỰC HÀNH KĨ NĂNG CƠ BẢN (KỸ NĂNG DAO, CHẢO, THỚT) HỌC CHIỀU T4 Lưu ý:Các bạn học lớp mới mở mang giấy vào lớp đến gặp giáo viên trước giờ vào lớp 20 phút để nhận lớp. Mọi thắc mắc về lịch học, các bạn liên hệ đến PĐT theo số: 02422.400.400

THÔNG BÁO LỊCH THI TỐT NGHIỆP VÀ DANH SÁCH HỌC VIÊN THI NGÀY 27/06/2020

THÔNG BÁO LỊCH THI TỐT NGHIỆP VÀ DANH SÁCH HỌC VIÊN THI NGÀY 27/06/2020

THÔNG BÁO LỊCH THI TỐT NGHIỆP VÀ DANH SÁCH HỌC VIÊN THI NGÀY 27/06/2020

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ 15/06/2020-20/06/2020

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ 15/06/2020-20/06/2020

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ 15/06/2020-20/06/2020, LỚP CHUYÊN NGÀNH MỚI : LỚP XE MÁY HỌC CHIỀU 2,3,4,5,6 Lưu ý:Các bạn học lớp mới mở mang giấy vào lớp đến gặp giáo viên trước giờ vào lớp 20 phút để nhận lớp. Mọi thắc mắc về lịch học, các bạn liên hệ đến PĐT theo số: 02422.400.400

THÔNG BÁO LỊCH HỌC VĂN HÓA THÁNG 6 VÀ DANH SÁCH 2 NHÓM HỌC

THÔNG BÁO LỊCH HỌC VĂN HÓA THÁNG 6 VÀ DANH SÁCH 2 NHÓM HỌC

THÔNG BÁO LỊCH HỌC VĂN HÓA THÁNG 6 VÀ DANH SÁCH 2 NHÓM HỌC

Thông Báo Lịch Học Tuần Mới Từ Ngày 08/06 Đến 14/06/2020

Thông Báo Lịch Học Tuần Mới Từ Ngày 08/06 Đến 14/06/2020

Thông Báo Lịch Học Tuần Mới Từ Ngày 08/06 Đến 14/06/2020 THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ 25/05 -31/05/2020, LỚP CHUYÊN NGÀNH MỚI:Điện tử cơ bản trưa 2,3,4,5,6 tại Phòng 408, lớp ĐIỀU HÒA OTO chiều 2,3,4,5,6.( Xa La) => Chú ý: Các bạn học lớp mới mở mang giấy vào lớp đến gặp giáo viên trước giờ vào lớp 20 phút để nhận lớp. Mọi thắc mắc về lịch học, các bạn liên hệ đến PĐT theo số: 02422.400.400

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ 01/06/2020-07/06/2020

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ 01/06/2020-07/06/2020

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ 01/06/2020-07/06/2020, LỚP CHUYÊN NGÀNH MỚI:Điện tử cơ bản trưa 2,3,4,5,6 tại Phòng 201, LỚP ĐIỆN NƯỚC HỌC SÁNG 2,4,5,6 TỪ 7h00-9h45 P401 THẦY SẮC, LỚP CẮT THÁI CƠ BẢN SÁNG 4,5,6 => Chú ý: Các bạn học lớp mới mở mang giấy vào lớp đến gặp giáo viên trước giờ vào lớp 20 phút để nhận lớp. Mọi thắc mắc về lịch học, các bạn liên hệ đến PĐT theo số: 02422.400.400.

Thông Báo Lịch Học Tuần Mới Từ Ngày 25/5 Đến 31/5/2020

Thông Báo Lịch Học Tuần Mới Từ Ngày 25/5 Đến 31/5/2020

Thông Báo Lịch Học Tuần Mới Từ Ngày 25/5 Đến 31/5/2020 THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ 25/05 -31/05/2020, LỚP CHUYÊN NGÀNH MỚI:Điện tử cơ bản trưa 4,5,6 tại Phòng 201, lớp điện lạnh. => Chú ý: Các bạn học lớp mới mở mang giấy vào lớp đến gặp giáo viên trước giờ vào lớp 20 phút để nhận lớp. Mọi thắc mắc về lịch học, các bạn liên hệ đến PĐT theo số: 02422.400.400

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ  18/05 -24/05/2020

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ 18/05 -24/05/2020

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ 18/05 -24/05/2020, LỚP CHUYÊN NGÀNH MỚI:Điện Tử học sáng thứ 2,3,4,5,6 từ 8h-11h tại Phòng 501.các học viên đăng ký học Điện Tử- Điện Lạnh, Hoặc Điện Tử - Dân Dụng có thể vào học luôn lớp này. => Chú ý: Các bạn học lớp mới mở mang giấy vào lớp đến gặp giáo viên trước giờ vào lớp 20 phút để nhận lớp. Mọi thắc mắc về lịch học, các bạn liên hệ đến PĐT theo số: 02422.400.400

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ  NGÀY  11/05/2020 ĐẾN NGÀY 16/05/2020

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ NGÀY 11/05/2020 ĐẾN NGÀY 16/05/2020

Thông Báo Lịch Học Tuần Mới Từ 11/05/2020 ĐẾN NGÀY 16/05/2020, LỚP CHUYÊN NGÀNH MỚI: Điện công nghiệp Học phòng Chiều thứ 2, 3,4,5,6 (13h00-16h00) tại phòng (P201); LỚP CHUYÊN NGÀNH Ô TÔ (Gầm) học sáng thứ 7, chủ nhật vào (8h00-11h00) và chiều thứ 7, chủ nhật (13h00-16h00) tại phòng 102. mail Chú ý: Các bạn học lớp mới mở mang giấy vào lớp đến gặp giáo viên trước giờ vào lớp 20 phút để nhận lớp. Mọi thắc mắc về lịch học, các bạn liên hệ đến PĐT theo số: 02422.400.400