Thông báo lịch học
THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 23/05/2022 ĐẾN 29/05/2022

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 23/05/2022 ĐẾN 29/05/2022

Chú ý: Các lớp mới: - Máy ô tô 2 - Gầm ô tô 2 - Quản trị học (Cao đẳng nấu ăn K4) - Lý thuyết bếp bánh 2 - Giáo dục quốc phòng Online 4 Các bạn chú ý đọc kỹ lịch học và phần ghi chú cho các lớp để hiểu rõ hơn về lịch học. Mọi thắc mắc về lịch học các bạn liên hệ PĐT theo số 02422400400

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 16/05/2022 ĐẾN 22/05/2022

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 16/05/2022 ĐẾN 22/05/2022

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 16/05/2022 ĐẾN 22/05/2022 Chú ý: Các lớp mới: - Xe máy 2 - Maketing du lịch (Cao đẳng nấu ăn K4) - Bếp Á cao cấp Các bạn chú ý đọc kỹ lịch học và phần ghi chú cho các lớp để hiểu rõ hơn về lịch học. Mọi thắc mắc về lịch học các bạn liên hệ PĐT theo số 02422400400

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 09/05 ĐẾN 15/05/2022

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 09/05 ĐẾN 15/05/2022

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 09/05/2022 ĐẾN 15/05/2022 Mọi thắc mắc về lịch học các bạn liên hệ PĐT theo số 02422400400

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 03/05/2022 ĐẾN 08/05/2022

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 03/05/2022 ĐẾN 08/05/2022

Lớp mới: Kỹ thuật nguội cơ bản 3 Mọi thắc mắc về lịch học các bạn liên hệ PĐT theo số 02422400400

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 25/04/2022 ĐẾN 30/04/2022

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 25/04/2022 ĐẾN 30/04/2022

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 25/04/2022 ĐẾN 30/04/2022 Chú ý: 1. Tất cả học sinh lớp mới đến lớp trước giờ vào học 30 phút để nhận lớp, khi đi mang giấy vào lớp 2. Tất cả học sinh bảo lưu lên tập hợp học tại các lớp dành cho hs bảo lưu note trong lịch học. Nếu học sinh không lên nhà trường không đồng ý bảo lưu tiếp (trừ trường hợp bất khả kháng). Quá thời hạn bảo lưu (15/3/2022) học sinh đi học lại sẽ cần đóng thêm 50% học phí. Mọi thắc mắc về lịch học các bạn liên hệ PĐT theo số 02422400400

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 18/04/2022 ĐẾN 24/04/2022

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 18/04/2022 ĐẾN 24/04/2022

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 18/04/2022 ĐẾN 24/04/2022 Lớp mới: Điện nước (Tất cả hs đăng ký nghề điện nước, điện tổng hợp, lắp đặt thiết bị điện chưa học điện nước đi học lớp này) Chú ý: 1. Tất cả học sinh lớp mới đến lớp trước giờ vào học 30 phút để nhận lớp, khi đi mang giấy vào lớp 2. Tất cả học sinh bảo lưu lên tập hợp học tại các lớp dành cho hs bảo lưu note trong lịch học. Nếu học sinh không lên nhà trường không đồng ý bảo lưu tiếp (trừ trường hợp bất khả kháng). Quá thời hạn bảo lưu (15/3/2022) học sinh đi học lại sẽ cần đóng thêm 50% học phí. Mọi thắc mắc về lịch học các bạn liên hệ PĐT theo số 02422400400

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 11/04/2022 ĐẾN 17/04/2022

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 11/04/2022 ĐẾN 17/04/2022

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 11/04/2022 ĐẾN 17/04/2022 Lớp mới: Kỹ thuật nguội cơ bản 2. Tất cả học sinh chuẩn bị thi tốt nghiệp phải đi học ngay lớp này. PDT không chấp nhận cho hs nợ điểm khi thi tốt nghiệp nếu hs bỏ lỡ lớp. Chú ý: 1. Thứ 2 ngày 11/4 học sinh và giáo viên nghỉ bù cho ngày 10/3 âm lịch 2. Tất cả học sinh lớp mới đến lớp trước giờ vào học 30 phút để nhận lớp, khi đi mang giấy vào lớp 3. Tất cả học sinh bảo lưu lên tập hợp học tại các lớp dành cho hs bảo lưu note trong lịch học. Nếu học sinh không lên nhà trường không đồng ý bảo lưu tiếp (trừ trường hợp bất khả kháng). Quá thời hạn bảo lưu (15/3/2022) học sinh đi học lại sẽ cần đóng thêm 50% học phí. Mọi thắc mắc về lịch học các bạn liên hệ PĐT theo số 02422400400

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 04/04/2022 ĐẾN 10/04/2022

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 04/04/2022 ĐẾN 10/04/2022

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 04/04/2022 ĐẾN 10/04/2022

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 28/03/2022 ĐẾN 03/04/2022

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 28/03/2022 ĐẾN 03/04/2022

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 28/03/2022 ĐẾN 03/04/2022 Nếu ảnh mờ, bạn có thể Click vào đây để xem bản gốc Các lớp mới: 1. Lý thuyết lái xe Chú ý: 1. Tất cả học sinh lớp mới đến lớp trước giờ vào học 30 phút để nhận lớp, khi đi mang giấy vào lớp 2. Tất cả học sinh bảo lưu lên tập hợp học tại các lớp dành cho hs bảo lưu note trong lịch học. Nếu học sinh không lên nhà trường không đồng ý bảo lưu tiếp (trừ trường hợp bất khả kháng). Quá thời hạn bảo lưu (15/3/2022) học sinh đi học lại sẽ cần đóng thêm 50% học phí. Mọi thắc mắc về lịch học các bạn liên hệ PĐT theo số 02422400400

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 20/03/2022 ĐẾN 27/03/2022

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 20/03/2022 ĐẾN 27/03/2022

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 20/03/2022 ĐẾN 27/03/2022 Nếu ảnh mờ, bạn có thể Click vào đây để xem bản gốc Các lớp mới: 1.Sửa chữa xe máy 2. Lý thuyết lái xe Chú ý: 1. Tất cả học sinh lớp mới đến lớp trước giờ vào học 30 phút để nhận lớp, khi đi mang giấy vào lớp 2. Tất cả học sinh bảo lưu lên tập hợp học tại các lớp dành cho hs bảo lưu note trong lịch học. Nếu học sinh không lên nhà trường không đồng ý bảo lưu tiếp (trừ trường hợp bất khả kháng). Quá thời hạn bảo lưu (10/3/2022) học sinh đi học lại sẽ cần đóng thêm 50% học phí. Mọi thắc mắc về lịch học các bạn liên hệ PĐT theo số 02422400400

123456 Next