Thông báo phòng Đào tạo
Danh Sách Thi Tốt Nghiệp Tháng 09/2019

Danh Sách Thi Tốt Nghiệp Tháng 09/2019

Danh Sách Thi Tốt Nghiệp Tháng 09/2019

Thông Báo Điểm Thi Tốt Nghiệp Môn Chuyên Ngành Tháng 8.2019

Thông Báo Điểm Thi Tốt Nghiệp Môn Chuyên Ngành Tháng 8.2019

Thông Báo Điểm Thi Tốt Nghiệp Môn Chuyên Ngành Tháng 8.2019

Thông Báo Điểm Thi Môn Chính Trị Tháng 6/2019

Thông Báo Điểm Thi Môn Chính Trị Tháng 6/2019

Thông Báo Điểm Thi Môn Chính Trị Tháng 6/2019

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ 16/09/2019 ĐẾN 21/09/2019

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ 16/09/2019 ĐẾN 21/09/2019

LỚP CHUYÊN NGÀNH MỚI: Lớp Điện Tử Cơ Bản ( Số 1 Xa La), Lớp Điện Lạnh ( Số 1 Xa La) mail Chú ý: Các bạn học lớp mới mở mang giấy vào lớp đến gặp giáo viên trước giờ vào lớp 20 phút để nhận lớp. heart Lịch Thi Điện Tử Cơ Bản 291D VÀO 8h00 NGÀY 21/9/2019 Mọi thắc mắc về lịch học, các bạn liên hệ đến PĐT theo số: 02422.400.400

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ 09/09/2019 ĐẾN 13/09/2019

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ 09/09/2019 ĐẾN 13/09/2019

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ 09/09/2019 ĐẾN 13/09/2019 LỚP CHUYÊN NGÀNH MỚI: Lớp Điện Tử Cơ Bản ( Số 1 Xa La), Điều hòa ô tô chuyên tối ( 99 Thành Thái) mail Chú ý: Các bạn học lớp mới mở mang giấy vào lớp đến gặp giáo viên trước giờ vào lớp 20 phút để nhận lớp. heart Lịch Thi Điện Tử Cơ Bản 291C VÀO 13h00 NGÀY 13/9/2019 tại Số 1 Xa La Mọi thắc mắc về lịch học, các bạn liên hệ đến PĐT theo số: 02422.400.400

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ 03/09/2019 ĐẾN 07/09/2019

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ 03/09/2019 ĐẾN 07/09/2019

LỚP CHUYÊN NGÀNH MỚI: Lớp Điện Tử Cơ Bản ( Số 1 Xa La), Lớp Cao Đẳng Ô Tô chuyên sâu (Số 1 Xa La), Lớp Xe Máy (Số 1 Xa La). *** Chú ý: Các bạn học lớp mới mở mang giấy vào lớp đến gặp giáo viên trước giờ vào lớp 20 phút để nhận lớp. heart Lịch Thi Điện Tử Cơ Bản 291B VÀO 8h00 NGÀY 7/9/2019 Mọi thắc mắc về lịch học, các bạn liên hệ đến PĐT theo số: 02422.400.400