Thông báo lịch học
THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ 30/12- 05/01/2020

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ 30/12- 05/01/2020

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ 30/12- 05/01/2020 Mọi thắc mắc về lịch học, các bạn liên hệ đến PĐT theo số: 02422.400.400

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ NGÀY  23/12 ĐẾN NGÀY 28/12/2019

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ NGÀY 23/12 ĐẾN NGÀY 28/12/2019

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ NGÀY 23/12 ĐẾN NGÀY 28/12/2019 LỚP CHUYÊN NGÀNH MỚI: Lớp Điện Tử Cơ Bản ( Số 1 Xa La), lớp Máy( H2 + H3 +H4) TẠI XA LA Chú ý: Các bạn học lớp mới mở mang giấy vào lớp đến gặp giáo viên trước giờ vào lớp 20 phút để nhận lớp. Mọi thắc mắc về lịch học, các bạn liên hệ đến PĐT theo số: 02422.400.400

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 16/12 ĐẾN NGÀY 21/12/2019

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 16/12 ĐẾN NGÀY 21/12/2019

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 16/12 ĐẾN NGÀY 21/12/2019 LỚP CHUYÊN NGÀNH MỚI: Lớp Điện Tử Cơ Bản ( Số 1 Xa La),Lớp Điện thông minh (Điện nước(TC)+ ĐKT+ĐTH) học vào S7(8h-11h)tại SỐ 1 Xa La. Điều hòa H1+H3+H4 học vào C23456 (12h30-15h30) tại Nguyễn Tuân. mail Chú ý: Các bạn học lớp mới mở mang giấy vào lớp đến gặp giáo viên trước giờ vào lớp 20 phút để nhận lớp. Mọi thắc mắc về lịch học, các bạn liên hệ đến PĐT theo số: 02422.400.400

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 09/12/2019  ĐẾN 14/12/2019

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 09/12/2019 ĐẾN 14/12/2019

Thông Báo Lịch Học Tuần Mới Từ 09/12/2019 ĐẾN 14/12/2019, LỚP CHUYÊN NGÀNH MỚI: Lớp Điện Tử Cơ Bản ( Số 1 Xa La) LỊCH THI ĐIỆN TỬ CƠ BẢN 294B+294C VÀO 8H NGÀY 14/12/2019(THỨ 7) mail Chú ý: Các bạn học lớp mới mở mang giấy vào lớp đến gặp giáo viên trước giờ vào lớp 20 phút để nhận lớp. Mọi thắc mắc về lịch học, các bạn liên hệ đến PĐT theo số: 02422.400.400

LỊCH HỌC VĂN HÓA VÀ THI TỐT NGHIỆP T12/2019

LỊCH HỌC VĂN HÓA VÀ THI TỐT NGHIỆP T12/2019

LỊCH HỌC VĂN HÓA VÀ THI TỐT NGHIỆP T12/2019

Thông Báo Lịch Học Tuần Mới Từ Ngày 2/12 Đến 7/12/2019

Thông Báo Lịch Học Tuần Mới Từ Ngày 2/12 Đến 7/12/2019

Thông Báo Lịch Học Tuần Mới Từ Ngày 2/12 Đến 7/12/2019 Thông Báo Lịch Học Tuần Mới Từ Ngày 2/12 Đến 7/12/2019 LỚP CHUYÊN NGÀNH MỚI: Lớp Điện Tử Cơ Bản ( Số 1 Xa La) ;Lớp Xe Máy( số 1 Xa La) mail Chú ý: Các bạn học lớp mới mở mang giấy vào lớp đến gặp giáo viên trước giờ vào lớp 20 phút để nhận lớp. Mọi thắc mắc về lịch học, các bạn liên hệ đến PĐT theo số: 02422.400.400

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ NGÀY 25/11 ĐẾN 30/11/2019

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ NGÀY 25/11 ĐẾN 30/11/2019

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ NGÀY 25/11 ĐẾN 30/11/2019 LỚP CHUYÊN NGÀNH MỚI: Lớp Điện Tử Cơ Bản ( Số 1 Xa La) ;Lớp Điều Hòa OTO chuyên tối (Số 1 Xa La), Điện Otô H1+H2+H3+H4 (Nguyễn Tuân) LỊCH THI ĐIỆN TỬ CƠ BẢN 293E+294A vào 8h ngày 30/11/2019 mail Chú ý: Các bạn học lớp mới mở mang giấy vào lớp đến gặp giáo viên trước giờ vào lớp 20 phút để nhận lớp. Mọi thắc mắc về lịch học, các bạn liên hệ đến PĐT theo số: 02422.400.400

Thông Báo Lịch Học Tuần Mới Từ Ngày 18/11 Đến 23/11/2019

Thông Báo Lịch Học Tuần Mới Từ Ngày 18/11 Đến 23/11/2019

Thông Báo Lịch Học Tuần Mới Từ Ngày 18/11 Đến 23/11/2019 LỚP CHUYÊN NGÀNH MỚI: Lớp Điện Tử Cơ Bản ( Số 1 Xa La) ;Lớp Điện Dân Dụng + Điện Tổng Hợp (294 A+B+C) (Số 1 Xa La), Điện Lạnh( số 1 xa la) mail Chú ý: Các bạn học lớp mới mở mang giấy vào lớp đến gặp giáo viên trước giờ vào lớp 20 phút để nhận lớp. Mọi thắc mắc về lịch học, các bạn liên hệ đến PĐT theo số: 02422.400.400

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ 11/11/2019 ĐẾN 16/11/2019

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ 11/11/2019 ĐẾN 16/11/2019

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ 11/11/2019 ĐẾN 16/11/2019 LỚP CHUYÊN NGÀNH MỚI: Lớp Điện Tử Cơ Bản ( Số 1 Xa La) ;Lớp Điện Dân Dụng (Số 1 Xa La), LỊCH THI ĐIỆN TỬ CƠ BẢN 293A+B+C+D vào 8h ngày 16/11/2019 mail Chú ý: Các bạn học lớp mới mở mang giấy vào lớp đến gặp giáo viên trước giờ vào lớp 20 phút để nhận lớp. Mọi thắc mắc về lịch học, các bạn liên hệ đến PĐT theo số: 02422.400.400

Thông Báo Lịch Học Tuần Mới Từ 04/11 Đến 09/11/2019

Thông Báo Lịch Học Tuần Mới Từ 04/11 Đến 09/11/2019

Thông Báo Lịch Học Tuần Mới Từ 04/11 Đến 09/11/2019