Thông báo điểm
Điểm thi tốt nghiệp ngày 26/11 và 3/12/2016

Điểm thi tốt nghiệp ngày 26/11 và 3/12/2016

Chúc mừng các bạn đã vượt qua kỳ thi tốt nghiệp với số điểm trên 5. Bạn nào dưới 5đ thì đăng ký thi lại nha!

Thông báo điểm thi tốt nghiệp tháng 10/2016

Thông báo điểm thi tốt nghiệp tháng 10/2016

Điểm thi TỐT NGHIỆP THÁNG 10/2016 Bạn học viên nào dưới điểm 5đ thì đăng ký thi lại hạn cuối ngày 12/11/2016