ĐĂNG KÝ LỚP CHUYÊN NGÀNH VÀ VĂN HÓA
ĐĂNG KÝ HỌC MÔN TIN HỌC - LỚP ONLINE 3

ĐĂNG KÝ HỌC MÔN TIN HỌC - LỚP ONLINE 3

LỊCH HỌC : Tối 246CN (18h - 21h) điểm danh trước giờ vào lớp 30 phút. thầy Linh Thông tin phòng học Meeting ID: 666 889 9334 Passcode: @so1xala Điểm danh lúc 18h

ĐĂNG KÝ HỌC LỚP AN TOÀN LAO ĐỘNG ONLINE 3 + CHÍNH TRỊ ONLINE 3

ĐĂNG KÝ HỌC LỚP AN TOÀN LAO ĐỘNG ONLINE 3 + CHÍNH TRỊ ONLINE 3

Chú ý: Những bạn đăng ký bắt buộc phải học! Theo quy định của trường: Nếu học sinh đăng ký học mà không đi học hoặc nghỉ 1 buổi (~ 20% số tiết) ko có lý do chính đáng sẽ phải thi lại - Phí thi lại môn cơ sở là 100,000/môn

ĐĂNG KÝ HỌC MÔN CHUNG & MÔN CHUYÊN NGÀNH TỪ 10/10 ĐẾN 16/10

ĐĂNG KÝ HỌC MÔN CHUNG & MÔN CHUYÊN NGÀNH TỪ 10/10 ĐẾN 16/10

CÁC BẠN HỌC VIÊN CHỜ LỚP VUI LÒNG ĐĂNG KÝ TÊN VÀO CÁC NGÀNH THEO FORM CÓ SẴN.

ĐĂNG KÝ HỌC VĂN HÓA THÁNG 03/2020

ĐĂNG KÝ HỌC VĂN HÓA THÁNG 03/2020

ĐĂNG KÝ HỌC VĂN HÓA THÁNG 03/2020