Thông báo lịch học
Thông Báo Lịch Học Văn Hóa Và Hạn Đăng Kí Thi Tốt Nghiệp Tháng 11/2019

Thông Báo Lịch Học Văn Hóa Và Hạn Đăng Kí Thi Tốt Nghiệp Tháng 11/2019

Thông Báo Lịch Học Văn Hóa Và Hạn Đăng Kí Thi Tốt Nghiệp Tháng 11/2019

Thông Báo Lịch Học Tuần Mới Từ Ngày 21/10 Đến 26/10/2019

Thông Báo Lịch Học Tuần Mới Từ Ngày 21/10 Đến 26/10/2019

Thông Báo Lịch Học Tuần Mới Từ Ngày 21/10 Đến 26/10/2019

Thông Báo Lịch Học Tuần Mới Từ 28/10 Đến 03/11/2019

Thông Báo Lịch Học Tuần Mới Từ 28/10 Đến 03/11/2019

Thông Báo Lịch Học Tuần Mới Từ 28/10 Đến 03/11/2019

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ 14/10/2019 ĐẾN 19/10/2019

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ 14/10/2019 ĐẾN 19/10/2019

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ 14/10/2019 ĐẾN 19/10/2019

Thông Báo Lịch Học Tuần Mới Từ Ngày 7/10 Đến 12/10/2019

Thông Báo Lịch Học Tuần Mới Từ Ngày 7/10 Đến 12/10/2019

LỚP CHUYÊN NGÀNH MỚI: Lớp Điện Tử Cơ Bản ( Số 1 Xa La),Lớp gầm oto( Số 1 Xa La) Chú ý: Các bạn học lớp mới mở mang giấy vào lớp đến gặp giáo viên trước giờ vào lớp 20 phút để nhận lớp. Mọi thắc mắc về lịch học, các bạn liên hệ đến PĐT theo số: 02422.400.400

Thông Báo Lịch Học Tuần Mới Từ 30/09 Đến 05/10/2019

Thông Báo Lịch Học Tuần Mới Từ 30/09 Đến 05/10/2019

LỚP CHUYÊN NGÀNH MỚI: Lớp Điện Tử Cơ Bản ( Số 1 Xa La), Lớp Cao đẳng Điện Lạnh CN( Số 1 Xa La), Lớp Xe Máy (Số 1 Xa La); Lớp Điện Nước (Số 1 Xa La); Lớp Điều hòa oto (Nguyễn Tuân) mail Chú ý: Các bạn học lớp mới mở mang giấy vào lớp đến gặp giáo viên trước giờ vào lớp 20 phút để nhận lớp. heart LỊCH THI ĐIỆN TỬ CƠ BẢN 292B VÀO 8h00 NGÀY 5/10/2019 (Thứ 7) Mọi thắc mắc về lịch học, các bạn liên hệ đến PĐT theo số: 02422.400.400

Thông Báo Lịch Học Văn Hóa Và Hạn Đăng Kí Thi Tốt Nghiệp Tháng 10/2019

Thông Báo Lịch Học Văn Hóa Và Hạn Đăng Kí Thi Tốt Nghiệp Tháng 10/2019

Thông Báo Lịch Học Văn Hóa Và Hạn Đăng Kí Thi Tốt Nghiệp Tháng 10/2019 Mọi thắc mắc liên hệ trực tiếp Phòng Đào Tạo : 02422 400400

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 23/09/2019 ĐẾN 28/09/2019

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 23/09/2019 ĐẾN 28/09/2019

Lớp chuyên ngành mới: Điện ô tô (93 Nguyễn Tuân), Máy giặt chuyên tối (99 Thành Thái), Điện tử cơ bản ( Số 1 - Xa La) Chú ý: Các bạn học lớp mới mở mang giấy vào lớp đến gặp giáo viên trước giờ vào lớp 20 phút để nhận lớp. LỊCH THI ĐIỆN TỬ CƠ BẢN 292A VÀO 8h00 NGÀY 28/9/2019 Mọi thắc mắc về lịch học, các bạn liên hệ đến PĐT theo số: 02422.400.400

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ 16/09/2019 ĐẾN 21/09/2019

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ 16/09/2019 ĐẾN 21/09/2019

LỚP CHUYÊN NGÀNH MỚI: Lớp Điện Tử Cơ Bản ( Số 1 Xa La), Lớp Điện Lạnh ( Số 1 Xa La) mail Chú ý: Các bạn học lớp mới mở mang giấy vào lớp đến gặp giáo viên trước giờ vào lớp 20 phút để nhận lớp. heart Lịch Thi Điện Tử Cơ Bản 291D VÀO 8h00 NGÀY 21/9/2019 Mọi thắc mắc về lịch học, các bạn liên hệ đến PĐT theo số: 02422.400.400

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ 09/09/2019 ĐẾN 13/09/2019

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ 09/09/2019 ĐẾN 13/09/2019

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ 09/09/2019 ĐẾN 13/09/2019 LỚP CHUYÊN NGÀNH MỚI: Lớp Điện Tử Cơ Bản ( Số 1 Xa La), Điều hòa ô tô chuyên tối ( 99 Thành Thái) mail Chú ý: Các bạn học lớp mới mở mang giấy vào lớp đến gặp giáo viên trước giờ vào lớp 20 phút để nhận lớp. heart Lịch Thi Điện Tử Cơ Bản 291C VÀO 13h00 NGÀY 13/9/2019 tại Số 1 Xa La Mọi thắc mắc về lịch học, các bạn liên hệ đến PĐT theo số: 02422.400.400