Thông báo lịch học
THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ 13/07- 19/07

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ 13/07- 19/07

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ 13/07- 19/07 LỚP CHUYÊN NGÀNH MỚI : LỚP ĐIỆN TỬ CƠ BẢN HỌC SÁNG 2,3,4,5,6 TỪ 9H30- 12H PHÒNG 408 Lưu ý:Các bạn học lớp mới mở mang giấy vào lớp đến gặp giáo viên trước giờ vào lớp 20 phút để nhận lớp. Mọi thắc mắc về lịch học, các bạn liên hệ đến PĐT theo số: 02422.400.400

THÔNG BÁO DANH SÁCH LỚP  NẤU ĂN Á

THÔNG BÁO DANH SÁCH LỚP NẤU ĂN Á

THÔNG BÁO DANH SÁCH LỚP NẤU ĂN Á

Thông Báo Lịch Học Tuần Mới Từ Ngày 06/07 Đến 12/07/2020

Thông Báo Lịch Học Tuần Mới Từ Ngày 06/07 Đến 12/07/2020

Thông Báo Lịch Học Tuần Mới Từ Ngày 06/07 Đến 12/07/2020 THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ 06/07/2020-12/07/2020, LỚP CHUYÊN NGÀNH MỚI : LỚP Máy otô: chiều 2+3+4+5+6; Lớp Điện otô ( chuyên tối), LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐIỆN DÀNH CHO HV HỌC ĐIỆN LẠNH HỆ TRUNG CẤP: Sáng 3,4,5,6,7;Lớp Mới LẮP ĐẶT THIÊT BỊ ĐIỆN ( ĐIỆN DÂN DỤNG+ ĐIỆN KỸ THUẬT):SÁNG 2,3,4,5,6. Lưu ý:Các bạn học lớp mới mở mang giấy vào lớp đến gặp giáo viên trước giờ vào lớp 20 phút để nhận lớp. Mọi thắc mắc về lịch học, các bạn liên hệ đến PĐT theo số: 02422.400.400

THÔNG BÁO LỊCH HỌC VĂN HÓA T7/2020

THÔNG BÁO LỊCH HỌC VĂN HÓA T7/2020

THÔNG BÁO LỊCH HỌC VĂN HÓA T7/2020

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 29/06/2020-05/07/2020

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 29/06/2020-05/07/2020

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ 29/06/2020-05/07/2020, LỚP CHUYÊN NGÀNH MỚI : ĐIỆN LẠNH HỌC CHIỀU 23456 PHÒNG 402, TỪ 14h00-17h00 LỚP CHUYÊN NGÀNH MỚI: LÝ THUYẾT NẤU ĂN ÂU HỌC SÁNG 3,4 TỪ 8h00-11h00, PHÒNG 309 LỚP CHUYÊN NGÀNH MỚI: ĐIỆN TỬ ( LÝ THUYẾT AMLY) SÁNG 3456, TỪ 7h00-9h30 PHÒNG 501, Lưu ý:Các bạn học lớp mới mở mang giấy vào lớp đến gặp giáo viên trước giờ vào lớp 20 phút để nhận lớp. Mọi thắc mắc về lịch học, các bạn liên hệ đến PĐT theo số: 02422.400.400

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ NGÀY 22/06/2020-27/06/2020

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ NGÀY 22/06/2020-27/06/2020

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ 22/06/2020-28/06/2020, LỚP CHUYÊN NGÀNH MỚI : LỚP ĐIỆN TỬ CƠ BẢN( TRỪ NGÀNH Ô TÔ, XE MÁY) HỌC CHIỀU 4,5,6, THỰC HÀNH KĨ NĂNG CƠ BẢN (KỸ NĂNG DAO, CHẢO, THỚT) HỌC CHIỀU T4 Lưu ý:Các bạn học lớp mới mở mang giấy vào lớp đến gặp giáo viên trước giờ vào lớp 20 phút để nhận lớp. Mọi thắc mắc về lịch học, các bạn liên hệ đến PĐT theo số: 02422.400.400

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ 15/06/2020-20/06/2020

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ 15/06/2020-20/06/2020

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ 15/06/2020-20/06/2020, LỚP CHUYÊN NGÀNH MỚI : LỚP XE MÁY HỌC CHIỀU 2,3,4,5,6 Lưu ý:Các bạn học lớp mới mở mang giấy vào lớp đến gặp giáo viên trước giờ vào lớp 20 phút để nhận lớp. Mọi thắc mắc về lịch học, các bạn liên hệ đến PĐT theo số: 02422.400.400

THÔNG BÁO LỊCH HỌC VĂN HÓA THÁNG 6 VÀ DANH SÁCH 2 NHÓM HỌC

THÔNG BÁO LỊCH HỌC VĂN HÓA THÁNG 6 VÀ DANH SÁCH 2 NHÓM HỌC

THÔNG BÁO LỊCH HỌC VĂN HÓA THÁNG 6 VÀ DANH SÁCH 2 NHÓM HỌC

Thông Báo Lịch Học Tuần Mới Từ Ngày 08/06 Đến 14/06/2020

Thông Báo Lịch Học Tuần Mới Từ Ngày 08/06 Đến 14/06/2020

Thông Báo Lịch Học Tuần Mới Từ Ngày 08/06 Đến 14/06/2020 THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ 25/05 -31/05/2020, LỚP CHUYÊN NGÀNH MỚI:Điện tử cơ bản trưa 2,3,4,5,6 tại Phòng 408, lớp ĐIỀU HÒA OTO chiều 2,3,4,5,6.( Xa La) => Chú ý: Các bạn học lớp mới mở mang giấy vào lớp đến gặp giáo viên trước giờ vào lớp 20 phút để nhận lớp. Mọi thắc mắc về lịch học, các bạn liên hệ đến PĐT theo số: 02422.400.400

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ 01/06/2020-07/06/2020

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ 01/06/2020-07/06/2020

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ 01/06/2020-07/06/2020, LỚP CHUYÊN NGÀNH MỚI:Điện tử cơ bản trưa 2,3,4,5,6 tại Phòng 201, LỚP ĐIỆN NƯỚC HỌC SÁNG 2,4,5,6 TỪ 7h00-9h45 P401 THẦY SẮC, LỚP CẮT THÁI CƠ BẢN SÁNG 4,5,6 => Chú ý: Các bạn học lớp mới mở mang giấy vào lớp đến gặp giáo viên trước giờ vào lớp 20 phút để nhận lớp. Mọi thắc mắc về lịch học, các bạn liên hệ đến PĐT theo số: 02422.400.400.