Thông báo lịch học
THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ NGÀY 07/09/2020-13/09/2020

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ NGÀY 07/09/2020-13/09/2020

Thông Báo Lịch Học Tuần Mới Từ Ngày 07/09/2020-13/09/2020. CÁC LỚP MỚI GỒM: LỚP ĐIỆN TỬ CƠ BẢN 1 HỌC SÁNG 2,3,4,5,6 TỪ 8h00-11h00 PHÒNG 408 LỚP ĐIỆN TỬ CƠ BẢN 2( TRỪ NGÀNH Ô TÔ VÀ XE MÁY) HỌC SÁNG 2,3,4,5,6 TỪ 8h00-11h00 PHÒNG 201 LỚP MỚI ĐIỆN DÂN DỤNG- ĐIỆN KỸ THUẬT HỌC CHIỀU 2,3,4,5,6 PHÒNG 401 LỚP (MỚI) THỰC HÀNH CHUYÊN SÂU TỔNG HỢP CAO ĐĂNG HỌC SÁNG 5,6 LÚC 8h00-11h00 LỚP (MỚI) CÔNG NGHỆ PHỤC HỒI CHI TIẾT TRONG SỬA CHỮA OTO CAO ĐẲNG THẦY QUỲNH HỌC SÁNG THỨ 7 Lưu ý:Các bạn học lớp mới mở mang giấy vào lớp đến gặp giáo viên trước giờ vào lớp 20 phút để nhận lớp. Mọi thắc mắc về lịch học, các bạn liên hệ đến PĐT theo số: 02422400400

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ NGÀY 31/08/2020- 06/09/2020.

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ NGÀY 31/08/2020- 06/09/2020.

Thông Báo Lịch Học Tuần Mới Từ Ngày 31/08/2020- 06/09/2020.CÁC LỚP MỚI GỒM: LỚP ĐIỆN TỬ CƠ BẢN 1 HỌC SÁNG 2,3,5,7 TỪ 8h00-11h00 PHÒNG 408 LỚP ĐIỆN TỬ CƠ BẢN 2( TRỪ NGÀNH Ô TÔ VÀ XE MÁY) HỌC SÁNG 2,3,5,7 TỪ 8h00-11h00 PHÒNG 201 LỚP MỚI ĐIỆN TỬ (TIVI LCD) LỚP ĐIỀU HÒA Ô TÔ HỌC CHIỀU 2,3,5,6 LỚP KIỂM TRA VÀ SỬA CHỮA PAN OTO HỌC SÁNG 2,3,5,7 Lưu ý:Các bạn học lớp mới mở mang giấy vào lớp đến gặp giáo viên trước giờ vào lớp 20 phút để nhận lớp. Mọi thắc mắc về lịch học, các bạn liên hệ đến PĐT theo số: 02422400400

Thông Báo Lịch Học Tuần Mới Từ Ngày 24/08/2020- 29/08/2020.

Thông Báo Lịch Học Tuần Mới Từ Ngày 24/08/2020- 29/08/2020.

Thông Báo Lịch Học Tuần Mới Từ Ngày 24/08/2020- 29/08/2020. CÁC LỚP MỚI GỒM: LỚP ĐIỆN TỬ CƠ BẢN 1 HỌC SÁNG 2,3,4,5,6 TỪ 8h00-11h00 PHÒNG 408 LỚP ĐIỆN TỬ CƠ BẢN 2( TRỪ NGÀNH Ô TÔ VÀ XE MÁY) HỌC SÁNG 2,3,4,5,6 TỪ 8h00-11h00 PHÒNG 201 LỚP Ô TÔ: CHUẨN ĐOÁN Ô TÔ HỌC CHIỀU CHỦ NHẬT TỪ 13h-16h00 và 16h00-18h30 LỚP NẤU ĂN: GIAO TIẾP ỨNG XỬ HỌC SÁNG THỨ 2 LÚC 8H00-11H00 VÀ LỚP TỔNG QUAN DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN HỌC CHIỀU THỨ 2 LÚC 8H00-11H00 PHÒNG 208 (có danh sách kèm theo) Lưu ý:Các bạn học lớp mới mở mang giấy vào lớp đến gặp giáo viên trước giờ vào lớp 20 phút để nhận lớp. Mọi thắc mắc về lịch học, các bạn liên hệ đến PĐT theo số: 02422400400

THÔNG BÁO LỊCH ÔN CHÍNH TRỊ THÁNG 08/2020 VÀ LỊCH HỌC 7 MÔN CHUNG THÁNG 08-09/2020

THÔNG BÁO LỊCH ÔN CHÍNH TRỊ THÁNG 08/2020 VÀ LỊCH HỌC 7 MÔN CHUNG THÁNG 08-09/2020

THÔNG BÁO LỊCH ÔN CHÍNH TRỊ THI TỐT NGHIỆP THÁNG 08/2020(DÀNH CHO CÁC BẠN TRUNG CẤP) VÀ LỊCH HỌC 7 MÔN CHUNG THÁNG 08-09/2020

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN 3 THÁNG 08/2020

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN 3 THÁNG 08/2020

Thông Báo Lịch Học Tuần Mới Từ Ngày 17/08/2020- 23/08/2020. CÁC LỚP MỚI GỒM: LỚP ĐIỆN TỬ CƠ BẢN 1 HỌC SÁNG 2,3,4,5,6 TỪ 8h00-11h00 PHÒNG 408 LỚP ĐIỆN TỬ CƠ BẢN 2( TRỪ NGÀNH Ô TÔ VÀ XE MÁY) HỌC SÁNG 2,3,4,5,6 TỪ 8h00-11h00 PHÒNG 201 LỚP Ô TÔ SỬA CHỮA- BD HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN BẰNG ĐIỆN TỬ HỌC SÁNG 2,3,4,5,6 TỪ 8H00-11H00 PHÒNG PTH LỚP ĐIỆN Ô TÔ HỌC THỨ 7 VÀ CHỦ NHẬT LỚP LÝ THUYẾT NẤU ĂN Á 2 CÓ DANH SÁCH KÈM THEO Lưu ý:Các bạn học lớp mới mở mang giấy vào lớp đến gặp giáo viên trước giờ vào lớp 20 phút để nhận lớp. Mọi thắc mắc về lịch học, các bạn liên hệ đến PĐT theo số: 02422400400

KẾ HOACH ĐÀO TẠO MÔN SƠN Ô TÔ

KẾ HOACH ĐÀO TẠO MÔN SƠN Ô TÔ

KẾ HOACH ĐÀO TẠO MÔN SƠN Ô TÔ

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN 2 THÁNG 08/2020

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN 2 THÁNG 08/2020

Thông Báo Lịch Học Tuần Mới Từ Ngày 10/08 Đến 16/08/2020 LỚP ĐIỆN TỬ CƠ BẢN 1 HỌC SÁNG 3,4,5,6,7 TỪ 8h00-11h00 PHÒNG 408 LỚP ĐIỆN TỬ CƠ BẢN 2( TRỪ NGÀNH Ô TÔ VÀ XE MÁY) HỌC SÁNG 2,3,4,5,6 TỪ 8h00-11h00 PHÒNG 201 LỚP ĐIỆN LẠNH HỌC TỐI 2,3,4,5,6 TỪ 19h00-21h00 TẠI PTH Điện lạnh LỚP PHA CHẾ HỌC TỪ 14h00-17h00 THỨ 7 LỚP NẤU ĂN Á 1 KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN HỌC CHIỀU THỨ 2 TỪ 13h00-14h00 Lưu ý:Các bạn học lớp mới mở mang giấy vào lớp đến gặp giáo viên trước giờ vào lớp 20 phút để nhận lớp. Mọi thắc mắc về lịch học, các bạn liên hệ đến PĐT theo số: 02422400400

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN 1 THÁNG 08/2020

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN 1 THÁNG 08/2020

Thông Báo Lịch Học Tuần Mới Từ Ngày 03/08 Đến 09/08/2020 LỚP ĐIỆN TỬ CƠ BẢN 1 HỌC SÁNG 3,4,5,6,7 TỪ 8h00-11h00 PHÒNG 408, LỚP ĐIỆN TỬ CƠ BẢN 2( TRỪ NGÀNH Ô TÔ VÀ XE MÁY) HỌC SÁNG 2,3,4,5,6 TỪ 8h00-11h00 PHÒNG 201 LỚP ĐIỆN CÔNG NGHIỆP HỌC TỐI 4,5,6 TỪ 19h00-21h00 TẠI P202 LỚP KỸ NĂNG DAO, CHẢO, THỚT SÁNG 5 TỪ 8h00-11h00 TẠI P208 LỚP KIỂM TRA VÀ SỬA CHỮA PAN Ô TÔ SÁNG 2,3,4,5,6,7 TỪ 8h00-11h00 Lưu ý:Các bạn học lớp mới mở mang giấy vào lớp đến gặp giáo viên trước giờ vào lớp 20 phút để nhận lớp. Mọi thắc mắc về lịch học, các bạn liên hệ đến PĐT theo số: 02422400400

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ NGÀY 27/07/2020-02/08/2020

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ NGÀY 27/07/2020-02/08/2020

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ NGÀY 27/07/2020-02/08/2020

Thông Báo Lịch Học Tuần Mới Từ Ngày 20/07 Đến 26/07/2020

Thông Báo Lịch Học Tuần Mới Từ Ngày 20/07 Đến 26/07/2020

Thông Báo Lịch Học Tuần Mới Từ Ngày 20/07 Đến 26/07/2020 LỚP CHUYÊN NGÀNH MỚI : LỚP ĐIỆN TỬ CƠ BẢN HỌC SÁNG 2,3,4,5,6 TỪ 9H30- 12H PHÒNG 408, Lớp Điện Tử1 ( LCD) học Chiều 23456 từ 14h- 17h Lưu ý:Các bạn học lớp mới mở mang giấy vào lớp đến gặp giáo viên trước giờ vào lớp 20 phút để nhận lớp. Mọi thắc mắc về lịch học, các bạn liên hệ đến PĐT theo số: 02422.400.400