Thông báo lịch học
THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN TỪ 11/09 ĐẾN 15/09/2017

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN TỪ 11/09 ĐẾN 15/09/2017

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN TỪ 11/09 ĐẾN 15/09/2017 Đã có lớp mới chuyên ngành ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG, ĐIỆN TỬ, ĐIỆN CÔNG NGHIỆP VÀ OTO CÁC BẠN THI ĐIỆN TỬ CƠ BẢN CHÚ Ý ĐỂ ĐI THI CHO ĐÚNG GIỜ CÁC BẠN HỌC VIÊN CHÚ Ý THEO LỊCH ĐỂ ĐI HỌC NHÉ

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN TỪ NGÀY 05/09 ĐẾN NGÀY 08/09/2017

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN TỪ NGÀY 05/09 ĐẾN NGÀY 08/09/2017

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ NGÀY 05/09 ĐẾN NGÀY 08/09/2017

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN TỪ NGÀY 28/08 ĐẾN 01/09/2017

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN TỪ NGÀY 28/08 ĐẾN 01/09/2017

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN TỪ NGÀY 28/08 ĐẾN 01/09/2017 Tuần tới có lớp mới ĐIỆN DÂN DỤNG Các bạn học viên chú ý theo dõi lịch để đi học nhé!! CÁC BẠN CHÚ Ý THỨ 7 NGÀY 26/08 THI ĐIỆN TỬ CƠ BẢN LÚC 8H P.310 CHÚC CÁC BẠN 1 TUẦN HỌC TẬP HIỆU QUẢ!!

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN TỪ 21/08 ĐẾN 25/08/2016

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN TỪ 21/08 ĐẾN 25/08/2016

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN TỪ 21/08 ĐẾN 25/08/2016 Tuần tới có lớp mới chuyên ngành ĐIỆN LẠNH VÀ VI TÍNH CÁC BẠN HỌC VIÊN CHÚ Ý THEO DÕI LỊCH ĐỂ ĐI HỌC NHÉ ---CHÚC CÁC BẠN MỘT TUẦN HỌC TẬP VUI VẺ---

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN TỪ NGÀY 14/08 ĐẾN 18/08/2017

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN TỪ NGÀY 14/08 ĐẾN 18/08/2017

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN TỪ NGÀY 14/08 ĐẾN 18/08/2017 Các bạn học viên chú ý.... Đã có lớp chuyên ngành mới các môn VI TÍNH và ĐIỆN ÔTÔ chú ý theo dõi lịch để đi học cho đúng giờ nhé....

THÔNG BÁO LICH HỌC TUẦN TỪ 07/08 ĐẾN 11/08/2017

THÔNG BÁO LICH HỌC TUẦN TỪ 07/08 ĐẾN 11/08/2017

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN TỪ 07/08 ĐẾN 11/08/2017 Đã có lớp mới chuyên ngành ĐIỆN DÂN DỤNG, ĐIỆN TỬ Các bạn chú ý lịch đi học nhé

THÔNG BÁO LỊCH HỌC MÔN VĂN HÓA VÀ HẠN NỘP BIÊN LAI ĐĂNG KÍ THI TỐT NGHIỆP THÁNG 8/2017

THÔNG BÁO LỊCH HỌC MÔN VĂN HÓA VÀ HẠN NỘP BIÊN LAI ĐĂNG KÍ THI TỐT NGHIỆP THÁNG 8/2017

THÔNG BÁO LỊCH HỌC MÔN VĂN HÓA VÀ HẠN NỘP BIÊN LAI ĐĂNG KÍ THI TỐT NGHIỆP THÁNG 8/2017

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ NGÀY 31/07 ĐẾN 04/08/2017

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ NGÀY 31/07 ĐẾN 04/08/2017

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ NGÀY 31/07 ĐẾN 04/08/2017

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ NGÀY 24/07 ĐẾN 28/07/2017

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ NGÀY 24/07 ĐẾN 28/07/2017

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ NGÀY 24/07 ĐẾN 28/07/2017 CÁC BẠN HỌC CHUYÊN NGÀNH SỬA CHỮA Ô TÔ H1 VÀ H3 CHÚ Ý: nhà trường đã mở lớp chuyên ngành Điện ô tô mới học chiều từ thứ 2 đến thứ 6 tại Nguyễn Tuân từ 13h - 16h Chiều thứ 2 các bạn mang giấy vào lớp đến PTS 93 Nguyễn Tuân, nhờ các chị chỉ lớp học chuyên ngành để vào học nhé! Chúc các bạn có 1 tuần mới học học hiệu quả!

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ NGÀY 17/07 ĐẾN 21/07/2017

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ NGÀY 17/07 ĐẾN 21/07/2017

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ NGÀY 17/07 ĐẾN 21/07/2017