Thông báo lịch thi
Thông Báo Lịch Thi Tốt Nghiệp Tháng 10/2019

Thông Báo Lịch Thi Tốt Nghiệp Tháng 10/2019

Thông Báo Lịch Thi Tốt Nghiệp Tháng 10/2019

Thông Báo Lịch Thi Tốt Nghiệp Tháng 09/2018

Thông Báo Lịch Thi Tốt Nghiệp Tháng 09/2018

Thông Báo Lịch Thi Tốt Nghiệp Tháng 09/2018

LỊCH THI & DANH SÁCH HỌC VIÊN THI MÔN CHÍNH TRỊ 29/06/2019

LỊCH THI & DANH SÁCH HỌC VIÊN THI MÔN CHÍNH TRỊ 29/06/2019

DANH SÁCH HỌC VIÊN THI MÔN CHÍNH TRỊ 29/06/2019

THÔNG BÁO THI TỐT NGHIỆP  THÁNG 3/2019

THÔNG BÁO THI TỐT NGHIỆP THÁNG 3/2019

- Các bạn học viên xem kĩ thông tin của trong danh sách trên trang web:trungtamdaynghethanhxuan.vn - Các bạn học viên phải có mặt tại phòng thi trước 30 phút. - Những học viên thi Tốt nghiệp hệ Trung cấp phải thi đạt môn điều kiện: Chính trị - Ôn thi tốt nghiệp môn Chính trị: ngày 28/03/2018(Thứ5)

THÔNG BÁO DANH SÁCH THI TỐT NGHIỆP THÁNG 10/2017

THÔNG BÁO DANH SÁCH THI TỐT NGHIỆP THÁNG 10/2017

THÔNG BÁO DANH SÁCH THI TỐT NGHIỆP THÁNG 10/2017