Thông báo lịch học
LỊCH HỌC CHI TIẾT NGÀNH NẤU ĂN TỪ 21.05 ĐẾN 25.05.2018

LỊCH HỌC CHI TIẾT NGÀNH NẤU ĂN TỪ 21.05 ĐẾN 25.05.2018

LỊCH HỌC CHI TIẾT NGÀNH NẤU ĂN TỪ 21.05 ĐẾN 25.05.2018

LỊCH HỌC CHI TIẾT NGÀNH NẤU ĂN TỪ 14.05 ĐẾN 18.05.2018

LỊCH HỌC CHI TIẾT NGÀNH NẤU ĂN TỪ 14.05 ĐẾN 18.05.2018

LỊCH HỌC CHI TIẾT NGÀNH NẤU ĂN TỪ 14.05 ĐẾN 18.05.2018

LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ 14.05 ĐẾN 18.05.2018

LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ 14.05 ĐẾN 18.05.2018

LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ 14.05 ĐẾN 18.05.2018

Lịch học chi tiết lớp NẤU ĂN từ 07.05 đến 12.05.2018

Lịch học chi tiết lớp NẤU ĂN từ 07.05 đến 12.05.2018

Lịch học chi tiết lớp NẤU ĂN từ 07.05 đến 12.05.2018

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ 07.05 ĐẾN 11.05.2018

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ 07.05 ĐẾN 11.05.2018

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ 07.05 ĐẾN 11.05.2018 Lớp chuyên ngành mới tại Xa La : Điện lạnh, Gầm ô tô Tất cả các bạn khóa 275,275 đang học điện tử cơ bản, nếu bị trùng lớp chuyên ngành mới thì bảo lưu môn điện cơ bản để đi học lớp chuyên ngành nhé.

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ 02.05 ĐẾN 04.05.2018

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ 02.05 ĐẾN 04.05.2018

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ 02.05 ĐẾN 04.05.2018

Kế hoạch giảng dạy chi tiết từ 3/5 đến 5/5 ngành Nấu ăn

Kế hoạch giảng dạy chi tiết từ 3/5 đến 5/5 ngành Nấu ăn

Kế hoạch giảng dạy chi tiết từ 3/5 đến 5/5 ngành Nấu ăn

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ 23.04 ĐẾN 28.04.2018

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ 23.04 ĐẾN 28.04.2018

Tuần tới có lớp MỚI chuyên ngành ĐIỆN TỬ Chúc các bạn tuần mới học tập vui vẻ!

Lịch học chi tiết lớp NẤU ĂN từ 23/04 đến 28/04/2018

Lịch học chi tiết lớp NẤU ĂN từ 23/04 đến 28/04/2018

Lịch học chi tiết lớp NẤU ĂN từ 23/04 đến 28/04/2018