Tin tức
Nên học nghề gì hiện nay? – 6 Nghề dễ xin việc nên học năm 2018

Nên học nghề gì hiện nay? – 6 Nghề dễ xin việc nên học năm 2018

Nên học nghề gì hiện nay khi mà cử nhân thất nghiệp hàng loạt, số lượng đào tạo cung vượt quá cầu. Việc sau khi học xong CĐ, ĐH xin được việc đã khó, được làm đúng chuyên ngành lại càng khó hơn. Tuy nhiên, phải thấy 1 thực tế là chất lượng giáo dục chưa tốt dẫn đến không làm được đúng chuyên ngành chứ không phải không được làm đúng chuyên ngành. Một yếu tố cần phải xét đến là nên tìm đầu ra trước khi học. Nếu học theo đam mê phải chọn trường giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp. Không được cứ học hãng, còn học để làm gì tính sau. Vậy nên học nghề gì hiện nay ??? Trung tâm dạy nghề Thanh Xuân Số 1 - xa La - Hà Đông xin liệt kê 1 số nghề mà sau khi tốt nghiệp cơ hội nghề nghiệp cao. Hoặc chí ít nếu đến mức không xin được việc thì vẫn có thể tự kinh doanh.

123456 Next