Thông báo lịch học
THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ 01/04 ĐẾN 06/04/2019

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ 01/04 ĐẾN 06/04/2019

LỚP CHUYÊN NGÀNH MỚI: Lớp ĐIỆN TỬ (amly + nguồn xung) + Lớp PHA CHẾ ( số 1 Xa La) + Lớp Ô TÔ ( điện ô tô), Lớp ĐTCB ( số 1 Xa La) Mọi thắc mắc về lịch học, các bạn liên hệ đến PĐT theo số: 02422.400.400 Chú ý: Các bạn học lớp mới mở mang giấy vào lớp đến gặp giáo viên trước giờ vào lớp 20 phút để nhận lớp.

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ 25/03 ĐẾN 29/03/2019

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ 25/03 ĐẾN 29/03/2019

LỚP CHUYÊN NGÀNH MỚI: Lớp ĐIỀU HÒA Ô TÔ (Nguyễn Tuân) + Lớp ĐIỆN Ô TÔ ( Phố Vọng) + LỚP ĐIỆN TỬ CƠ BẢN (Số 1 Xa La), Mọi thắc mắc về lịch học, các bạn liên hệ đến PĐT theo số: 02422.400.400 Chú ý: Các bạn học lớp mới mở mang giấy vào lớp đến gặp giáo viên trước giờ vào lớp 20 phút để nhận lớp.

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ 18/03 ĐẾN 23/03/2019

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ 18/03 ĐẾN 23/03/2019

LỚP CHUYÊN NGÀNH MỚI: Lớp ĐIỆN DÂN DỤNG + Lớp ĐIỆN LẠNH + SC MÁY MAY (Số 1 Xa La), Mọi thắc mắc về lịch học, các bạn liên hệ đến PĐT theo số: 02422.400.400 Chú ý: Các bạn học lớp mới mở mang giấy vào lớp đến gặp giáo viên trước giờ vào lớp 20 phút để nhận lớp.

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ 11/03 ĐẾN 16/03/2019

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ 11/03 ĐẾN 16/03/2019

enlightenedenlightenedLỚP CHUYÊN NGÀNH MỚI: Lớp Xe Máy (Số 1 Xa La), yesMọi thắc mắc về lịch học, các bạn liên hệ đến PĐT theo số: 02422.400.400 mail Chú ý: Các bạn học lớp mới mở mang giấy vào lớp đến gặp giáo viên trước giờ vào lớp 20 phút để nhận lớp.

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ 04/03 ĐẾN 08/03/2019

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ 04/03 ĐẾN 08/03/2019

enlightenedenlightenedLỚP CHUYÊN NGÀNH MỚI: Lớp Điện Tử + ĐKT - nguồn xung (Số 1 Xa La), Lớp Gầm Ô Tô ( Số 1 Xa La) yesMọi thắc mắc về lịch học, các bạn liên hệ đến PĐT theo số: 02422.400.400 mail Chú ý: Các bạn học lớp mới mở mang giấy vào lớp đến gặp giáo viên trước giờ vào lớp 20 phút để nhận lớp.

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ 25/02 ĐẾN 01/03/2019

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ 25/02 ĐẾN 01/03/2019

LỚP CHUYÊN NGÀNH MỚI: Lớp Máy OTO Mọi thắc mắc về lịch học, các bạn liên hệ đến PĐT theo số: 02422.400.400 mail Chú ý: Các bạn học lớp mới mở mang giấy vào lớp đến gặp giáo viên trước giờ vào lớp 20 phút để nhận lớp. Mọi thắc mắc về lịch học, các bạn liên hệ đến PĐT theo số: 02422.400.400

LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ 18/02 ĐẾN 22/02/2019

LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ 18/02 ĐẾN 22/02/2019

LỚP CHUYÊN NGÀNH MỚI: Lớp Điện Nước , Lớp Tin Cao Đẳng ( Số 1 Xa La) Mọi thắc mắc về lịch học, các bạn liên hệ đến PĐT theo số: 02422.400.400 mail Chú ý: Các bạn học lớp mới mở mang giấy vào lớp đến gặp giáo viên trước giờ vào lớp 20 phút để nhận lớp. Mọi thắc mắc về lịch học, các bạn liên hệ đến PĐT theo số: 02422.400.400

LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ 14/02 ĐẾN 16/02/2019

LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ 14/02 ĐẾN 16/02/2019

LỚP CHUYÊN NGÀNH MỚI: Lớp Điện + Điều Hòa Ô Tô ( 93 Nguyễn Tuân) Mọi thắc mắc về lịch học, các bạn liên hệ đến PĐT theo số: 02422.400.400 mail Chú ý: Các bạn học lớp mới mở mang giấy vào lớp đến gặp giáo viên trước giờ vào lớp 20 phút để nhận lớp. Mọi thắc mắc về lịch học, các bạn liên hệ đến PĐT theo số: 02422.400.400

LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ 21/01 ĐẾN 25/01/2019

LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ 21/01 ĐẾN 25/01/2019

LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ 21/01 ĐẾN 25/01/2019 Mọi thắc mắc về lịch học, các bạn liên hệ đến PĐT theo số: 02422.400.400