DANH SÁCH LỚP HỌC
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP TIN HỌC - ONLINE 3

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP TIN HỌC - ONLINE 3

LỊCH HỌC : Tối 246CN (18h - 21h) điểm danh trước giờ vào lớp 30 phút. thầy Linh Thông tin phòng học Meeting ID: 666 889 9334 Passcode: @so1xala

DANH SÁCH LỚP CHÍNH TRỊ ONLINE 3

DANH SÁCH LỚP CHÍNH TRỊ ONLINE 3

DANH SÁCH LỚP CHÍNH TRỊ ONLINE 3

DANH SÁCH LỚP AN TOÀN LAO ĐỘNG ONLINE 3

DANH SÁCH LỚP AN TOÀN LAO ĐỘNG ONLINE 3

LỊCH HỌC : 2 Chiều CN (27/3/2022 và 3/4/2022 ) (từ 12h30 - 17h30), điểm danh trước giờ vào lớp 30 phút. thầy Cường Thông tin phòng học Meeting ID: 666 889 9334 Passcode: @so1xala Chú ý: Theo quy định của trường: Nếu học sinh đăng ký học mà không đi học hoặc nghỉ 1 buổi (~ 20% số tiết) ko có lý do chính đáng sẽ phải thi lại - Phí thi lại môn cơ sở là 100,000/môn

DANH SÁCH LỚP VẼ KỸ THUẬT ONLINE 1 -2022

DANH SÁCH LỚP VẼ KỸ THUẬT ONLINE 1 -2022

DANH SÁCH LỚP: (click vào đây) để tải danh sách https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aYqV2mUcbx12_Q2sZR1YhZhp7DNTg6LUv50542PH4uE/edit?usp=sharing

DANH SÁCH LỚP LUẬT HỌC ONLINE

DANH SÁCH LỚP LUẬT HỌC ONLINE

DANH SÁCH LỚP LUẬT HỌC ONLINE

DANH SÁCH LIÊN THÔNG KHÓA 1 - NGÀNH Ô TÔ, ĐIỆN LẠNH, KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

DANH SÁCH LIÊN THÔNG KHÓA 1 - NGÀNH Ô TÔ, ĐIỆN LẠNH, KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

DANH SÁCH LIÊN THÔNG KHÓA 1 - NGÀNH Ô TÔ, ĐIỆN LẠNH, KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

Thông Báo Lịch Học Văn Hóa T11/2019

Thông Báo Lịch Học Văn Hóa T11/2019

thong-bao-lich-hoc-van-hoa-t112019

Thông Báo Danh Sách Thi Tốt Nghiệp Chuyên NgànhTháng 10/2019

Thông Báo Danh Sách Thi Tốt Nghiệp Chuyên NgànhTháng 10/2019

Thông Báo Danh Sách Thi Tốt Nghiệp Chuyên NgànhTháng 10/2019

Thông Báo Danh Sách Thi Tốt Nghiệp Môn Chính Trị Tháng 10/2019

Thông Báo Danh Sách Thi Tốt Nghiệp Môn Chính Trị Tháng 10/2019

Thông Báo Danh Sách Thi Tốt Nghiệp Môn Chính Trị Tháng 10/2019