Trường Trung cấp Kỹ thuật Công nghệ Lê Quý Đôn

TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ LÊ QUÝ ĐÔN
Thành lập theo quyết định số 2986/QĐ – UBND của UBND tỉnh Hà Tây – Hà Nội
 Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Thu Hòa (4/7/1977)
1999: Tốt nghiệp Đại học Khoa học tự nhiên: Cử nhân khoa công nghệ điện tử viễn thông
2016: Thạc sĩ quản lí giáo dục – Đại học GD đại học quốc gia Hà Nội
Website chính thức: http://trungcaplqd.edu.vn/ 
Fanpage:TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ LÊ QUÝ ĐÔN