Thông báo phòng Đào tạo
THÔNG BÁO DANH SÁCH LỚP  NẤU ĂN Á

THÔNG BÁO DANH SÁCH LỚP NẤU ĂN Á

THÔNG BÁO DANH SÁCH LỚP NẤU ĂN Á

DANH SÁCH KẾT QUẢ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÓN ÂU

DANH SÁCH KẾT QUẢ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÓN ÂU

DANH SÁCH KẾT QUẢ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÓN ÂU Mọi thắc mắc về điểm thi, các bạn liên hệ đến PĐT theo số: 02422.400.400

Thông Báo Lịch Học Tuần Mới Từ Ngày 06/07 Đến 12/07/2020

Thông Báo Lịch Học Tuần Mới Từ Ngày 06/07 Đến 12/07/2020

Thông Báo Lịch Học Tuần Mới Từ Ngày 06/07 Đến 12/07/2020 THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ 06/07/2020-12/07/2020, LỚP CHUYÊN NGÀNH MỚI : LỚP Máy otô: chiều 2+3+4+5+6; Lớp Điện otô ( chuyên tối), LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐIỆN DÀNH CHO HV HỌC ĐIỆN LẠNH HỆ TRUNG CẤP: Sáng 3,4,5,6,7;Lớp Mới LẮP ĐẶT THIÊT BỊ ĐIỆN ( ĐIỆN DÂN DỤNG+ ĐIỆN KỸ THUẬT):SÁNG 2,3,4,5,6. Lưu ý:Các bạn học lớp mới mở mang giấy vào lớp đến gặp giáo viên trước giờ vào lớp 20 phút để nhận lớp. Mọi thắc mắc về lịch học, các bạn liên hệ đến PĐT theo số: 02422.400.400

THÔNG BÁO LỊCH HỌC VĂN HÓA T7/2020

THÔNG BÁO LỊCH HỌC VĂN HÓA T7/2020

THÔNG BÁO LỊCH HỌC VĂN HÓA T7/2020

DANH SÁCH THI HẾT MÔN LỚP CẮT TỈA HỆ SƠ CẤP I, II  KHÓA HỌC NĂM 2020

DANH SÁCH THI HẾT MÔN LỚP CẮT TỈA HỆ SƠ CẤP I, II KHÓA HỌC NĂM 2020

DANH SÁCH THI HẾT MÔN LỚP CẮT TỈA HỆ SƠ CẤP I, II KHÓA HỌC NĂM 2020

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 29/06/2020-05/07/2020

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 29/06/2020-05/07/2020

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ 29/06/2020-05/07/2020, LỚP CHUYÊN NGÀNH MỚI : ĐIỆN LẠNH HỌC CHIỀU 23456 PHÒNG 402, TỪ 14h00-17h00 LỚP CHUYÊN NGÀNH MỚI: LÝ THUYẾT NẤU ĂN ÂU HỌC SÁNG 3,4 TỪ 8h00-11h00, PHÒNG 309 LỚP CHUYÊN NGÀNH MỚI: ĐIỆN TỬ ( LÝ THUYẾT AMLY) SÁNG 3456, TỪ 7h00-9h30 PHÒNG 501, Lưu ý:Các bạn học lớp mới mở mang giấy vào lớp đến gặp giáo viên trước giờ vào lớp 20 phút để nhận lớp. Mọi thắc mắc về lịch học, các bạn liên hệ đến PĐT theo số: 02422.400.400

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ NGÀY 22/06/2020-27/06/2020

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ NGÀY 22/06/2020-27/06/2020

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ 22/06/2020-28/06/2020, LỚP CHUYÊN NGÀNH MỚI : LỚP ĐIỆN TỬ CƠ BẢN( TRỪ NGÀNH Ô TÔ, XE MÁY) HỌC CHIỀU 4,5,6, THỰC HÀNH KĨ NĂNG CƠ BẢN (KỸ NĂNG DAO, CHẢO, THỚT) HỌC CHIỀU T4 Lưu ý:Các bạn học lớp mới mở mang giấy vào lớp đến gặp giáo viên trước giờ vào lớp 20 phút để nhận lớp. Mọi thắc mắc về lịch học, các bạn liên hệ đến PĐT theo số: 02422.400.400

THÔNG BÁO LỊCH THI TỐT NGHIỆP VÀ DANH SÁCH HỌC VIÊN THI NGÀY 27/06/2020

THÔNG BÁO LỊCH THI TỐT NGHIỆP VÀ DANH SÁCH HỌC VIÊN THI NGÀY 27/06/2020

THÔNG BÁO LỊCH THI TỐT NGHIỆP VÀ DANH SÁCH HỌC VIÊN THI NGÀY 27/06/2020

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ 15/06/2020-20/06/2020

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ 15/06/2020-20/06/2020

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ 15/06/2020-20/06/2020, LỚP CHUYÊN NGÀNH MỚI : LỚP XE MÁY HỌC CHIỀU 2,3,4,5,6 Lưu ý:Các bạn học lớp mới mở mang giấy vào lớp đến gặp giáo viên trước giờ vào lớp 20 phút để nhận lớp. Mọi thắc mắc về lịch học, các bạn liên hệ đến PĐT theo số: 02422.400.400

THÔNG BÁO LỊCH HỌC VĂN HÓA THÁNG 6 VÀ DANH SÁCH 2 NHÓM HỌC

THÔNG BÁO LỊCH HỌC VĂN HÓA THÁNG 6 VÀ DANH SÁCH 2 NHÓM HỌC

THÔNG BÁO LỊCH HỌC VĂN HÓA THÁNG 6 VÀ DANH SÁCH 2 NHÓM HỌC