Thông báo phòng Đào tạo
THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 15/10 ĐẾN 20/10/2018

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 15/10 ĐẾN 20/10/2018

LỚP CHUYÊN NGÀNH MỚI: Lớp Ô Tô Gầm ( Số 1 Xa La), Lớp Ô Tô Điện ( 93 Nguyễn Tuân), Lớp Tin Cao Đẳng ( Số 1 Xa La) Mọi thắc mắc về lịch học, các bạn liên hệ đến PĐT theo số: 02422.400.400 Các bạn học sinh mới ngành Lớp Ô Tô Gầm ( Số 1 Xa La), Lớp Ô Tô Điện ( 93 Nguyễn Tuân), Lớp Tin Cao Đẳng ( Số 1 Xa La) mail Chú ý: mang giấy vào lớp đến gặp giáo viên trước giờ vào lớp 20 phút để nhận lớp.

THÔNG BÁO ĐIỂM THI LỚP ĐIỆN TỬ CƠ BẢN KHÓA 280C

THÔNG BÁO ĐIỂM THI LỚP ĐIỆN TỬ CƠ BẢN KHÓA 280C

Bạn có tên nào bị bôi xanh ngày sinh, nơi sinh thì tới PĐT số 1 Xa La bổ sung thông tin để làm chứng chỉ nhé !