Thông báo phòng Đào tạo
THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 04/12/2017 ĐẾN 08/12/2017

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 04/12/2017 ĐẾN 08/12/2017

PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 04/12/2017 ĐẾN 08/12/2017

THÔNG BÁO LỊCH HỌC VĂN HÓA THÁNG 12/2017

THÔNG BÁO LỊCH HỌC VĂN HÓA THÁNG 12/2017

THÔNG BÁO LỊCH HỌC VĂN HÓA THÁNG 12/2017

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 27/11 ĐẾN 1/12

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 27/11 ĐẾN 1/12

PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 27/11 ĐẾN 1/12 Các bạn học chuyên ngành Sửa chữa Ô tô H1, H2, H3 chú ý: Nhà trường đã mở lớp chuyên ngành Điện Ô tô mới học chiều 5,6, 7 từ 12h30 - 15h30 tại Nguyễn Tuân. Đề nghị các bạn chưa đi học chuyên ngành Điện ô tô mặc đồng phục, mang giấy vào lớp và có mặt tại lớp trước 15 phút để làm thủ tục nhận lớp. Lớp Điện Công Nghiệp và Điện tử cơ bản 267A, 267B tuần này đi học bình thường trở lại theo lịch nhé!

DANH SÁCH THI TỐT NGHIỆP THÁNG 11/2017

DANH SÁCH THI TỐT NGHIỆP THÁNG 11/2017

DANH SÁCH THI TỐT NGHIỆP THÁNG 11/2017

LỊCH HỌC TUẦN TỪ 20/11/2017 ĐẾN 24/11/2017

LỊCH HỌC TUẦN TỪ 20/11/2017 ĐẾN 24/11/2017

LỊCH HỌC TUẦN TỪ 20/11/2017 ĐẾN 24/11/2017

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN 3 THÁNG 11 TỪ 13/11/2017 ĐẾN 17/11/2017

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN 3 THÁNG 11 TỪ 13/11/2017 ĐẾN 17/11/2017

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN 3 THÁNG 11 TỪ 13/11/2017 ĐẾN 17/11/2017 Các bạn học ngành Điện nước, Điện kỹ thuật và Điện Tổng hợp chú ý: Nhà trường đã mở lớp điện nước mới, học sáng 2,3,4,5,6 tại phòng 302, những bạn nào chưa đi học chuyên ngành này thì thu xếp thời gian theo lớp nhé! Chúc các bạn 1 tuần học tập hiệu quả!

THÔNG BÁO LỊCH HỌC MÔN VĂN HÓA VÀ HẠN NỘP BIÊN LAI ĐĂNG KÍ THI TỐT NGHIỆP THÁNG 11/2017

THÔNG BÁO LỊCH HỌC MÔN VĂN HÓA VÀ HẠN NỘP BIÊN LAI ĐĂNG KÍ THI TỐT NGHIỆP THÁNG 11/2017

THÔNG BÁO LỊCH HỌC MÔN VĂN HÓA VÀ HẠN NỘP BIÊN LAI ĐĂNG KÍ THI TỐT NGHIỆP THÁNG 11/2017

LỊCH HỌC TUẦN TỪ 06/11/2017 ĐẾN 10/11/2017

LỊCH HỌC TUẦN TỪ 06/11/2017 ĐẾN 10/11/2017

LỊCH HỌC TUẦN TỪ 06/11/2017 ĐẾN 10/11/2017 Tuần này có các lớp chuyên ngành mới sau - Điện dân dụng - Điện Công Nghiệp - Điện lạnh - VI tính phần mềm học tại Giải Phóng

LỊCH HỌC TUẦN 1 THÁNG 11 TỪ 30/10/2017 ĐẾN 03/11/2017

LỊCH HỌC TUẦN 1 THÁNG 11 TỪ 30/10/2017 ĐẾN 03/11/2017

LỊCH HỌC TUẦN 1 THÁNG 11 TỪ 30/10/2017 ĐẾN 03/11/2017 Tuần này có các lớp mới ngành, ĐIỆN OTO học tại Nguyễn Tuân. ĐIỀU HÒA chuyên tối học tại Xa La MÁY TÍNH phần mềm học tại 243 Giải Phóng.

THÔNG BÁO DANH SÁCH THI TỐT NGHIỆP THÁNG 10/2017

THÔNG BÁO DANH SÁCH THI TỐT NGHIỆP THÁNG 10/2017

THÔNG BÁO DANH SÁCH THI TỐT NGHIỆP THÁNG 10/2017