Thông báo phòng Đào tạo
KẾT QUẢ THI CHÍNH TRỊ NGÀY 26/5/2018

KẾT QUẢ THI CHÍNH TRỊ NGÀY 26/5/2018

KẾT QUẢ THI CHÍNH TRỊ Ngày 26 tháng 5 năm 2018

Lịch học tiết ngành NẤU ĂN từ 28.05 đến 01.06.2018

Lịch học tiết ngành NẤU ĂN từ 28.05 đến 01.06.2018

Lịch học tiết ngành NẤU ĂN từ 28.05 đến 01.06.2018

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ 28.05 ĐẾN 01.06.2018

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ 28.05 ĐẾN 01.06.2018

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ 28.05 ĐẾN 01.06.2018 Đã có lớp mới chuyên ngành Vi Tính, Xe Máy, ĐIện Thoại Di Động

THÔNG BÁO LỊCH THI TỐT NGHIỆP THÁNG 05/2018

THÔNG BÁO LỊCH THI TỐT NGHIỆP THÁNG 05/2018

THÔNG BÁO THI TỐT NGHIỆP THÁNG 05/2018

DANH SÁCH HỌC SINH THI TỐT NGHIỆP CÁC CHUYÊN NGÀNH ngày 26/5/2018

DANH SÁCH HỌC SINH THI TỐT NGHIỆP CÁC CHUYÊN NGÀNH ngày 26/5/2018

CHÚ Ý: CÁC EM HỆ TRUNG CẤP SÁNG 7h15 THI CHÍNH TRỊ, CÁC BẠN THI NẤU ĂN SÁNG THỨ 6 ĐẾN BỐC ĐỀ (25/5/2018)

DANH SÁCH LỚP MAY THỜI TRANG K269-276

DANH SÁCH LỚP MAY THỜI TRANG K269-276

DANH SÁCH LỚP MAY THỜI TRANG

LỊCH HỌC CHI TIẾT NGÀNH NẤU ĂN TỪ 21.05 ĐẾN 25.05.2018

LỊCH HỌC CHI TIẾT NGÀNH NẤU ĂN TỪ 21.05 ĐẾN 25.05.2018

LỊCH HỌC CHI TIẾT NGÀNH NẤU ĂN TỪ 21.05 ĐẾN 25.05.2018