Thông báo phòng Đào tạo
ĐĂNG KÝ CHỜ LỚP CHUYÊN NGÀNH

ĐĂNG KÝ CHỜ LỚP CHUYÊN NGÀNH

CÁC BẠN HỌC VIÊN CHỜ LỚP CHUYÊN NGÀNH VUI LÒNG ĐĂNG KÝ TÊN VÀO CÁC NGÀNH THEO FORM CÓ SẴN.

DANH SÁCH LỚP PHA CHẾ K 270-274

DANH SÁCH LỚP PHA CHẾ K 270-274

Xem chi tiết kết quả ĐIỂM DANH, KẾT QUẢ HỌC TẬP của từng học viên

LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ 14.05 ĐẾN 18.05.2018

LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ 14.05 ĐẾN 18.05.2018

LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ 14.05 ĐẾN 18.05.2018

ĐĂNG KÝ HỌC VĂN HÓA THÁNG 6/2018

ĐĂNG KÝ HỌC VĂN HÓA THÁNG 6/2018

ĐĂNG KÝ HỌC VĂN HÓA THÁNG 6/2018

DANH SÁCH LỚP HỌC VĂN HÓA THÁNG 5.2018

DANH SÁCH LỚP HỌC VĂN HÓA THÁNG 5.2018

DANH SÁCH LỚP HỌC VĂN HÓA THÁNG 5.2018

DANH SÁCH LỚP GẦM Ô TÔ (chuyên tối) K264-275

DANH SÁCH LỚP GẦM Ô TÔ (chuyên tối) K264-275

DANH SÁCH LỚP GẦM Ô TÔ (chuyên tối) K264-275 KG ngày 07/05/2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo trung cấp và sơ cấp các ngành nghề năm 2018 - 2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo trung cấp và sơ cấp các ngành nghề năm 2018 - 2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo trung cấp và sơ cấp các ngành nghề năm 2018 - 2019

Lịch học chi tiết lớp NẤU ĂN từ 07.05 đến 12.05.2018

Lịch học chi tiết lớp NẤU ĂN từ 07.05 đến 12.05.2018

Lịch học chi tiết lớp NẤU ĂN từ 07.05 đến 12.05.2018

ĐĂNG KÝ HỌC NGHỀ

ĐĂNG KÝ HỌC NGHỀ

ĐĂNG KÝ HỌC NGHỀ

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ 07.05 ĐẾN 11.05.2018

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ 07.05 ĐẾN 11.05.2018

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN MỚI TỪ 07.05 ĐẾN 11.05.2018 Lớp chuyên ngành mới tại Xa La : Điện lạnh, Gầm ô tô Tất cả các bạn khóa 275,275 đang học điện tử cơ bản, nếu bị trùng lớp chuyên ngành mới thì bảo lưu môn điện cơ bản để đi học lớp chuyên ngành nhé.