Thông báo phòng Đào tạo
Lịch học chi tiết ngành Kỹ thuật chế biến món ăn từ 08/01 đến 13/01/2018

Lịch học chi tiết ngành Kỹ thuật chế biến món ăn từ 08/01 đến 13/01/2018

Lịch học chi tiết ngành Kỹ thuật chế biến món ăn từ 08/01 đến 13/01/2018

Lịch học Văn hóa và thi tốt nghiệp tháng 01.2018

Lịch học Văn hóa và thi tốt nghiệp tháng 01.2018

Lịch học Văn hóa từ ngày 01/01/2018 đến hết 15h00’ ngày 09/01/2018

Lịch học chi tiết tuần 1 tháng 1. 2018 ngành Kỹ thuật Chế biến món ăn

Lịch học chi tiết tuần 1 tháng 1. 2018 ngành Kỹ thuật Chế biến món ăn

Lịch học chi tiết tuần 1 tháng 1. 2018 ngành Kỹ thuật Chế biến món ăn

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 02/01/2018 ĐẾN 06/01/2018

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 02/01/2018 ĐẾN 06/01/2018

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 02/01/2018 ĐẾN 06/01/2018 Lớp mới: Điện tử học sáng 3,4,5,6 tại Phòng 509

DANH SÁCH THI TỐT NGHIỆP THÁNG 12/2017

DANH SÁCH THI TỐT NGHIỆP THÁNG 12/2017

DANH SÁCH THI TỐT NGHIỆP THÁNG 12/2017

Thông báo lịch học tuần 4 từ 25/12/2017 đến 29/12/2017  - Dạy Nghề Thanh Xuân

Thông báo lịch học tuần 4 từ 25/12/2017 đến 29/12/2017 - Dạy Nghề Thanh Xuân

Tuần này có các lớp chuyên ngành mới sau: ĐIỆN NƯỚC, ĐIỆN LẠNH Các bạn học viên chú ý lịch đi học đúng giờ nhé

Lịch học chi tiết ngành Kỹ thuật chế biến món ăn từ 25/12 đến 30/12/2017

Lịch học chi tiết ngành Kỹ thuật chế biến món ăn từ 25/12 đến 30/12/2017

Lịch học chi tiết ngành Kỹ thuật chế biến món ăn từ 25/12 đến 30/12/2017

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 18/12/2017 ĐẾN 22/12/2017

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 18/12/2017 ĐẾN 22/12/2017

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 18/12/2017 ĐẾN 22/12/2017

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 11/12/2017 ĐẾN 15/12/2017

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 11/12/2017 ĐẾN 15/12/2017

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 11/12/2017 ĐẾN 15/12/2017