Thông báo phòng Đào tạo
THÔNG BÁO LỊCH HỌC VĂN HÓA VÀ LỊCH THI TỐT NGHIỆP THÁNG 07.2018

THÔNG BÁO LỊCH HỌC VĂN HÓA VÀ LỊCH THI TỐT NGHIỆP THÁNG 07.2018

THÔNG BÁO LỊCH HỌC VĂN HÓA VÀ LỊCH THI TỐT NGHIỆP THÁNG 07.2018

Danh sách Điểm Thi Tốt Nghiệp Môn Chính Trị tháng 06.2018

Danh sách Điểm Thi Tốt Nghiệp Môn Chính Trị tháng 06.2018

Danh sách Điểm Thi Tốt Nghiệp Môn Chính Trị tháng 06.2018

Thông Báo Điểm Thi Tốt Nghiệp Môn Chuyên Ngành Tháng 6.2018

Thông Báo Điểm Thi Tốt Nghiệp Môn Chuyên Ngành Tháng 6.2018

Thông Báo Điểm Thi Tốt Nghiệp Môn Chuyên Ngành Tháng 6.2018

Danh sách học sinh chưa nhận hồ sơ gốc đến hết tháng 6/2018

Danh sách học sinh chưa nhận hồ sơ gốc đến hết tháng 6/2018

PĐT thông báo danh sách học sinh chưa nhận hồ sơ gốc đến hết tháng 6/2018

Nội Quy Học Sinh

Nội Quy Học Sinh

Nội Quy Học Sinh (ban hành kèm theo quyết định số 01-06/QĐLQĐ 2018 ngày 25/06/2018 của Hiệu trưởng trường Trung cấp Kỹ thuật công nghệ Lê Quý Đôn)

LỊCH HỌC CHI TIẾT NGÀNH NẤU ĂN TỪ 02/07 ĐẾN 06/07/2018

LỊCH HỌC CHI TIẾT NGÀNH NẤU ĂN TỪ 02/07 ĐẾN 06/07/2018

LỊCH HỌC CHI TIẾT NGÀNH NẤU ĂN TỪ 02/07 ĐẾN 06/07/2018

Danh sách Học Viên thi chính trị tháng 06.2018

Danh sách Học Viên thi chính trị tháng 06.2018

Danh sách Học Viên thi chính trị tháng 06.2018

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NGHỀ NĂM 2018

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NGHỀ NĂM 2018

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018 HỆ SƠ CẤP + TRUNG CẤP + LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG