Thông báo lịch thi
THÔNG BÁO LỊCH THI TỐT NGHIỆP THÁNG 05/2018

THÔNG BÁO LỊCH THI TỐT NGHIỆP THÁNG 05/2018

THÔNG BÁO THI TỐT NGHIỆP THÁNG 05/2018

DANH SÁCH HỌC SINH THI TỐT NGHIỆP CÁC CHUYÊN NGÀNH ngày 26/5/2018

DANH SÁCH HỌC SINH THI TỐT NGHIỆP CÁC CHUYÊN NGÀNH ngày 26/5/2018

CHÚ Ý: CÁC EM HỆ TRUNG CẤP SÁNG 7h15 THI CHÍNH TRỊ, CÁC BẠN THI NẤU ĂN SÁNG THỨ 6 ĐẾN BỐC ĐỀ (25/5/2018)

THÔNG BÁO DANH SÁCH THI TỐT NGHIỆP THÁNG 3/2018

THÔNG BÁO DANH SÁCH THI TỐT NGHIỆP THÁNG 3/2018

CÁC EM HỆ TRUNG CẤP SÁNG 7H15 THI CHÍNH TRỊ, CÁC BẠN THI NẤU ĂN SÁNG THỨ 6 ĐẾN BỐC ĐỀ (30/3/2018)

DANH SÁCH THI TỐT NGHIỆP NGÀY 27/01/2018

DANH SÁCH THI TỐT NGHIỆP NGÀY 27/01/2018

Trung tâm dạy nghề Thanh Xuân thông báo danh sách thi tốt nghiệp tháng 1/2018 Thời gian: Thứ 7, Ngày 27/01/2017 Địa điểm: Cơ sở chính Số 1 - Xa La Yêu cầu các bạn thí sinh có mặt tại phòng thi đúng giờ quy định!

DANH SÁCH THI TỐT NGHIỆP THÁNG 12/2017

DANH SÁCH THI TỐT NGHIỆP THÁNG 12/2017

DANH SÁCH THI TỐT NGHIỆP THÁNG 12/2017

DANH SÁCH THI TỐT NGHIỆP THÁNG 11/2017

DANH SÁCH THI TỐT NGHIỆP THÁNG 11/2017

DANH SÁCH THI TỐT NGHIỆP THÁNG 11/2017

Danh sách học sinh thi tốt nghiệp tháng 10/2016

Danh sách học sinh thi tốt nghiệp tháng 10/2016

Các bạn chú ý lịch thi để đi thi đúng giờ. Có gì thắc mắc các bạn liên hệ số 0422400400 để được giải đáp.

THÔNG BÁO LỊCH THI THÁNG 9/2017

THÔNG BÁO LỊCH THI THÁNG 9/2017

THÔNG BÁO LỊCH THI THÁNG 9/2017

THÔNG BÁO LỊCH THI TỐT NGHIỆP  VÀ DANH SÁCH THI  NGÀY 29 /07/2017

THÔNG BÁO LỊCH THI TỐT NGHIỆP VÀ DANH SÁCH THI NGÀY 29 /07/2017

THÔNG BÁO LỊCH THI TỐT NGHIỆP VÀ DANH SÁCH THI NGÀY 29 /07/2017