Thông báo lịch thi
DANH SÁCH HỌC SINH THI TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH OTO THÁNG 6

DANH SÁCH HỌC SINH THI TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH OTO THÁNG 6

Ngành ô tô thi tốt nghiệp tháng 6 được chia làm 2 đợt thi , Các bạn theo dõi tên danh sách + ngày thi bên dưới .

Danh sách Học Viên thi chính trị tháng 06.2018

Danh sách Học Viên thi chính trị tháng 06.2018

Danh sách Học Viên thi chính trị tháng 06.2018

THÔNG BÁO LỊCH THI TỐT NGHIỆP THÁNG 05/2018

THÔNG BÁO LỊCH THI TỐT NGHIỆP THÁNG 05/2018

THÔNG BÁO THI TỐT NGHIỆP THÁNG 05/2018

DANH SÁCH HỌC SINH THI TỐT NGHIỆP CÁC CHUYÊN NGÀNH ngày 26/5/2018

DANH SÁCH HỌC SINH THI TỐT NGHIỆP CÁC CHUYÊN NGÀNH ngày 26/5/2018

CHÚ Ý: CÁC EM HỆ TRUNG CẤP SÁNG 7h15 THI CHÍNH TRỊ, CÁC BẠN THI NẤU ĂN SÁNG THỨ 6 ĐẾN BỐC ĐỀ (25/5/2018)

THÔNG BÁO DANH SÁCH THI TỐT NGHIỆP THÁNG 3/2018

THÔNG BÁO DANH SÁCH THI TỐT NGHIỆP THÁNG 3/2018

CÁC EM HỆ TRUNG CẤP SÁNG 7H15 THI CHÍNH TRỊ, CÁC BẠN THI NẤU ĂN SÁNG THỨ 6 ĐẾN BỐC ĐỀ (30/3/2018)