THÔNG BÁO DANH SÁCH THI TỐT NGHIỆP THÁNG 4/2018
Phòng Đào Tạo thông báo thời gian thi ngày 28.04.2018
Thời gian Thi của các hệ như sau
- Hệ trung cấp bắt đầu thi chính trị lúc 7h15
- Hệ sơ cấp bắt đầu thi lúc 8h.
Yêu cầu tất cả các bạn tham gia dự thi tháng này có mặt trước giờ thi 5phút.
Chúc các bạn thi tốt!
DANH SÁCH THI TỐT NGHIỆP (XEM TẠI ĐÂY)