Thông báo lịch thi
THÔNG BÁO LỊCH THI TỐT NGHIỆP VÀ DANH SÁCH HỌC VIÊN THI NGÀY 27/06/2020

THÔNG BÁO LỊCH THI TỐT NGHIỆP VÀ DANH SÁCH HỌC VIÊN THI NGÀY 27/06/2020

THÔNG BÁO LỊCH THI TỐT NGHIỆP VÀ DANH SÁCH HỌC VIÊN THI NGÀY 27/06/2020

THÔNG BÁO DANH SÁCH HỌC VIÊN THI CHÍNH TRỊ VÀ MÔN CHUYÊN NGÀNH THÁNG 12 VÀ THÁNG 1

THÔNG BÁO DANH SÁCH HỌC VIÊN THI CHÍNH TRỊ VÀ MÔN CHUYÊN NGÀNH THÁNG 12 VÀ THÁNG 1

THÔNG BÁO DANH SÁCH HỌC VIÊN THI CHÍNH TRỊ VÀ MÔN CHUYÊN NGÀNH THÁNG 12 VÀ THÁNG 1 Đề nghị toàn bộ học sinh đã đăng kí các ngành thi trên đến dự thi trước giờ thi 15 phút.

DANH SÁCH HỌC SINH THI CHÍNH TRỊ VÀ TỐT NGHIỆP CÁC NGÀNH THÁNG 11/2019

DANH SÁCH HỌC SINH THI CHÍNH TRỊ VÀ TỐT NGHIỆP CÁC NGÀNH THÁNG 11/2019

I.DANH SÁCH HỌC SINH THI CHÍNH TRỊ VÀ TỐT NGHIỆP CÁC NGÀNH 11/2019 II.THÔNG BÁO KHÔNG TỔ CHỨC THI TỐT NGHIỆP THÁNG 1 VÀ 2 NĂM 2020

THÔNG BÁO LỊCH THI TỐT NGHIỆP THÁNG 11/2019

THÔNG BÁO LỊCH THI TỐT NGHIỆP THÁNG 11/2019

Trường Trung cấp Kĩ thuật Công nghệ Lê Quý Đôn xin thông báo tới toàn thể học sinh về việc tổ chức thi tốt nghiệp vào ngày 30 tháng 11 năm 2019

Thông Báo Lịch Thi Tốt Nghiệp Tháng 10/2019

Thông Báo Lịch Thi Tốt Nghiệp Tháng 10/2019

Thông Báo Lịch Thi Tốt Nghiệp Tháng 10/2019

Thông Báo Lịch Thi Tốt Nghiệp Tháng 09/2018

Thông Báo Lịch Thi Tốt Nghiệp Tháng 09/2018

Thông Báo Lịch Thi Tốt Nghiệp Tháng 09/2018

LỊCH THI & DANH SÁCH HỌC VIÊN THI MÔN CHÍNH TRỊ 29/06/2019

LỊCH THI & DANH SÁCH HỌC VIÊN THI MÔN CHÍNH TRỊ 29/06/2019

DANH SÁCH HỌC VIÊN THI MÔN CHÍNH TRỊ 29/06/2019

THÔNG BÁO THI TỐT NGHIỆP  THÁNG 3/2019

THÔNG BÁO THI TỐT NGHIỆP THÁNG 3/2019

- Các bạn học viên xem kĩ thông tin của trong danh sách trên trang web:trungtamdaynghethanhxuan.vn - Các bạn học viên phải có mặt tại phòng thi trước 30 phút. - Những học viên thi Tốt nghiệp hệ Trung cấp phải thi đạt môn điều kiện: Chính trị - Ôn thi tốt nghiệp môn Chính trị: ngày 28/03/2018(Thứ5)