Thông báo lịch thi
DANH SÁCH THI TỐT NGHIỆP NGÀY 27/01/2018

DANH SÁCH THI TỐT NGHIỆP NGÀY 27/01/2018

Trung tâm dạy nghề Thanh Xuân thông báo danh sách thi tốt nghiệp tháng 1/2018 Thời gian: Thứ 7, Ngày 27/01/2017 Địa điểm: Cơ sở chính Số 1 - Xa La Yêu cầu các bạn thí sinh có mặt tại phòng thi đúng giờ quy định!

DANH SÁCH THI TỐT NGHIỆP THÁNG 12/2017

DANH SÁCH THI TỐT NGHIỆP THÁNG 12/2017

DANH SÁCH THI TỐT NGHIỆP THÁNG 12/2017

DANH SÁCH THI TỐT NGHIỆP THÁNG 11/2017

DANH SÁCH THI TỐT NGHIỆP THÁNG 11/2017

DANH SÁCH THI TỐT NGHIỆP THÁNG 11/2017

Danh sách học sinh thi tốt nghiệp tháng 10/2016

Danh sách học sinh thi tốt nghiệp tháng 10/2016

Các bạn chú ý lịch thi để đi thi đúng giờ. Có gì thắc mắc các bạn liên hệ số 0422400400 để được giải đáp.

THÔNG BÁO LỊCH THI THÁNG 9/2017

THÔNG BÁO LỊCH THI THÁNG 9/2017

THÔNG BÁO LỊCH THI THÁNG 9/2017

THÔNG BÁO LỊCH THI TỐT NGHIỆP  VÀ DANH SÁCH THI  NGÀY 29 /07/2017

THÔNG BÁO LỊCH THI TỐT NGHIỆP VÀ DANH SÁCH THI NGÀY 29 /07/2017

THÔNG BÁO LỊCH THI TỐT NGHIỆP VÀ DANH SÁCH THI NGÀY 29 /07/2017

THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ DANH SÁCH THI TỐT NGHIỆP NGÀY 24/06/2017

THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ DANH SÁCH THI TỐT NGHIỆP NGÀY 24/06/2017

Thông báo lịch thi và danh sách thi tốt nghiệp ngày 24/06/2017

Thông báo hạn nộp biên lai thi tốt nghiệp và lịch học văn hóa hệ trung cấp tháng 6/2017

Thông báo hạn nộp biên lai thi tốt nghiệp và lịch học văn hóa hệ trung cấp tháng 6/2017

HỌC VIÊN CHÚ Ý : HẠN ĐĂNG KÝ THI TỐT NGHIỆP HẾT NGÀY 17/06/2017 LỊCH ÔN CHÍNH TRỊ CHO HỆ TRUNG CẤP VÀO THỨ 5 NGÀY 22/06/2017 lỊCH THI TỐT NGHIỆP VÀO NGÀY 24/06/2017

THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ DANH SÁCH THI TỐT NGHIỆP THÁNG 05.2017

THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ DANH SÁCH THI TỐT NGHIỆP THÁNG 05.2017

Thông báo lịch thi tốt nghiệp và danh sách thi tốt nghiệp tháng 05.2017

THÔNG BÁO LỊCH HỌC VĂN HÓA + HẠN NỘP BIÊN LAI ĐĂNG KÝ THI TỐT NGHIỆP THÁNG 5/2017

THÔNG BÁO LỊCH HỌC VĂN HÓA + HẠN NỘP BIÊN LAI ĐĂNG KÝ THI TỐT NGHIỆP THÁNG 5/2017

HỌC VIÊN CHÚ Ý : HẠN ĐĂNG KÝ THI TỐT NGHIỆP HẾT NGÀY 19/05/2017 LỊCH ÔN CHÍNH TRỊ CHO HỆ TRUNG CẤP VÀO THỨ 5 NGÀY 27/5/2017