Thông Báo Điểm Thi Tốt Nghiệp Môn Chuyên ngành Tháng 09/2019Chú ý: Sau khi biết điểm thi Tốt Nghiệp. Các bạn hoàn thiện hồ sơ ra trường về phòng đào tạo các ngày tứ 3 và thư 5 hàng tuần.  Hotline PĐT: 02422400400

Hồ sơ ra trường từng hệ:  SƠ CẤP   TRUNG CẤP