Điểm thi Chuyên ngành nghề Kỹ thuật chế biến món ăn 2021
   SỞ LAO ĐỘNG TB&XH HÀ NỘI
TRƯỜNG TC KTCN LÊ QUÝ ĐÔN
         
DANH SÁCH HỌC SINH THI TỈA
Ngày 23.3.2021 Lớp: Thầy Duy
 
STT Họ và tên Ngày sinh Quê quán Khóa  Điểm 
1 Nguyễn Trung Hiếu 01/11/1999 Quảng Ninh          8.0
2 Trương Trường Giang 20/08/1993 Hải Dương          8.0
           
           
           
           
           
           
           
           


   SỞ LAO ĐỘNG TB&XH HÀ NỘI
TRƯỜNG TC KTCN LÊ QUÝ ĐÔN
         
DANH SÁCH HỌC SINH THI TỈA SƠ CẤP 1
Ngày 20.04.2021 Lớp: Thầy Duy
 
STT Họ và tên Ngày sinh Quê quán Khóa  Điểm 
1 Nguyễn Thị Thương              8.0
2 Nguyễn Thị Thảo              7.0
3 Nguyễn Trọng Bình              7.0
4 Đỗ Văn Duy              6.5
5 Doãn Thành Vinh              7.5
6 Vũ Văn Duy              6.5
7 Phan Thị Phước              8.5
8 Lê Thanh Đoài              8.0
9 Lê Văn Quyết              6.5
10 Hoàng Văn Anh              6.5
11 Thao Văn Công              8.0
12 Phạm Thị Thu Thảo              8.0
13 Đới Ích Đại              7.5
14 Phạm Tuấn Anh              8.0
15 Hà Việt Hưng              6.5
16 Doãn Quang Tiệp              7.0
17 Nguyễn Văn Phong              6.5
18 Nguyễn Thị An Thư              7.0
19 Vũ Thị Thanh Hiền              7.0
20 Chu Quang Huy              7.0
21 Nguyễn Văn Hoàng              7.0
22 Nguyễn Huy Hoàng              7.0
23 Trần Thanh Tiến              6.5
24 Vũ Văn Hiệp              7.0
25 Hoàng Thùy Ngơi              7.0
26 Bùi Đức Lương              7.0
27 Trịnh Đình Hùng              7.5
28 Nguyễn Thị Thúy Hiền              7.5
29 Nguyễn Hải Đăng              7.5
30 Ngô Kim Tân              7.0
31 Hoàng Thành Hưng              6.5
32 Phạm Minh Dương              7.0
33 Nguyễn Nhật Tiến              6.5


   SỞ LAO ĐỘNG TB&XH HÀ NỘI
TRƯỜNG TC KTCN LÊ QUÝ ĐÔN
         
KIỂM TRA HẾT MÔN Á CAO CẤP
Ngày 29.3.2021 Lớp: Thầy Hải
 
STT Họ và tên Ngày sinh Quê quán Món thực hiện  Điểm 
1 Lê Văn Tùng     Cá chép om dưa        8.0
2 Long Huy Hoàng     Mực ống xào cần tỏi        7.0
           
Ngày T4.2021 Lớp: Thầy Hải
           
STT Họ và tên Ngày sinh Quê quán Món thực hiện  Điểm 
1 Nguyễn Tiến Ngọc     Cá chép hấp xì dầu        8.0
2 Nguyễn Phí Hùng     Cá chép hấp xì dầu        8.0
3 Nguyễn Thành Long     Cá chép hấp xì dầu        8.0
4 Đoàn Minh Giáp     Ốc om chuối đậu        6.0
5 Đoàn Thế Thành     Ốc om chuối đậu        6.0
6 Nguyễn Đức Văn     Ốc om chuối đậu        6.0
7 Lê Văn Tuấn     Nộm xoài thái mực khô        7.0
8 Trần Tiến Lực     Nộm xoài thái mực khô        7.0
9 Lò Thị Quý Hảo     Nộm xoài thái mực khô        7.0
10 Phạm Minh Dương     Mực xào cay kiểu thái        6.0
11 Đinh Văn Sơn     Mực xào cay kiểu thái        6.0
12 Nguyễn Văn Dũng     Mực xào cay kiểu thái        6.0
13 Bùi Thanh Liêm     Gà quay giòn bì        7.0
14 Nguyễn Ngọc Hiếu     Gà quay giòn bì        7.0
15 Lò Văn Quàng     Gà quay giòn bì        7.0
16 Nông Hồng Sơn     Tôm nướng muối ớt        6.0
17 Bế Văn Mạnh     Tôm nướng muối ớt        6.0
18 Nguyễn Minh Phương     Tôm nướng muối ớt        6.0   SỞ LAO ĐỘNG TB&XH HÀ NỘI
TRƯỜNG TC KTCN LÊ QUÝ ĐÔN
       
KIỂM TRA HẾT MÔN KỸ NĂNG Á
Ngày T4.2021 Lớp: Thầy Hải
 
STT Họ và tên Ngày sinh Quê quán  Điểm 
1 Nguyễn Văn Tuấn Anh                           7.0
2 Lê Hùng Mạnh                           7.0
3 Cao Xuân Tuấn                           8.0
4 Đỗ Thái Bảo                           8.0
5 Tạ Văn Cường                           6.0
6 Nguyễn Văn Hà                           6.0
7 Nguyễn Văn Dũng                           7.0
8 Quàng Văn Nguyên                           7.0
9 Hoàng Văn Tháp                           8.0
10 Quách Văn Hải                           6.0
11 Đoàn Văn Hữu                           7.0
12 Nguyễn Quang Thắng                           4.0
13 Trần Quốc Thuận                           6.0
14 Tô Văn Chung                           7.0
15 Dương Văn Bình                           7.0
16 Trần Văn Tiến                           6.0
17 Phạm Văn Huy                           7.0
18 Lường Văn Thắng                           6.0
19 Bùi Huy Hà                           8.0
20 Nguyễn Hồng Phong                           8.0
21 Trần Văn Tuấn                           5.0
22 Đặng Văn Thụ                           6.0
23 Cao Trung Đức                           5.0
24 Ngô Hải Huỳnh                           5.0
25 Hồ Đức Cường                           7.0
26 Trịnh Hoài Đức                           5.0
27 Nguyễn Văn Khang                           5.0
28 Hoàng Văn Hiệp                           6.0
29 Trần Bảo Khanh                           8.0
30 Nguyễn Ngọc Trường                           6.0
31 Trần Văn Sơn                           4.0
32 Trần Thế Vĩ                           5.0


   SỞ LAO ĐỘNG TB&XH HÀ NỘI
TRƯỜNG TC KTCN LÊ QUÝ ĐÔN
         
KIỂM TRA HẾT MÔN Á SƠ CẤP
Ngày 29.3.2021 Lớp: Thầy Hải
 
STT Họ và tên Ngày sinh Quê quán Món thực hiện  Điểm 
1 Doãn Thành Vinh     Nộm xoài xá xíu        7.0
2 Chu Quang Huy     Nộm xoài xá xíu        7.0
3 Vũ Văn Hiệp     Vịt rang muối + vịt nấu chao        8.0
4 Lê Thanh Đoài     Vịt rang muối + vịt nấu chao        8.0
5 Thao Văn Công     Vịt rang muối + vịt nấu chao        8.0
6 Đỗ Văn Duy     Gà rang muối        8.0
7 Nguyễn Văn Chính     Gà rang muối        8.0
   SỞ LAO ĐỘNG TB&XH HÀ NỘI          
TRƯỜNG TC KTCN LÊ QUÝ ĐÔN          
                   
ĐIỂM LÝ THUYẾT KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN
  Lớp: Thầy Tùng          
                     
STT Họ và tên LTCB VHAT XDTĐ HTĐM S.LÝ ATTP QTTN ÂU BÁNH
1 Chu Văn Nam         7.0         7.0         7.0         7.0               7.0  
2 Nguyễn Văn Tân         7.0         7.0         7.0         7.0          
3 Nguyễn Văn Hoàng         7.0         7.0         7.0         6.0               7.0  
4 Đỗ Đăng Đức         7.0         7.0         8.0         7.0               7.0  
5 Đỗ Thanh Xuân         7.0         7.0         7.0         7.0          
6 Nguyễn Thị Thương         7.0         7.0         9.0         8.0               7.0  
7 Đỗ Quang Vinh         7.0         7.0         7.0         7.0          
8 Nguyễn Thị Thảo         7.0         8.0         8.0         7.0               7.0  
9 Trần Quang Hưng         7.0         7.0         7.0         7.0          
10 Đoàn Trung Chính         7.0         7.0         7.0         8.0          
11 Phạm Minh Dương         9.0         8.0         9.0         8.0          
12 Vũ Văn Duy         7.0         7.0         8.0         8.0               9.0  
13 Trần Đình Chí         7.0         7.0         8.0         8.0          
14 Đặng Thế Công         7.0         7.0         8.0         7.0               8.0  
15 Vũ Văn Nhật         7.0         7.0         8.0         7.0          
16 Hà Thanh Phương         7.0         7.0         7.0         7.0               7.0  
17 Trịnh Xuân Dũng         7.0         7.0         7.0         7.0          
18 Nguyễn Trọng Bình         7.0         7.0         7.0         7.0               8.0  
19 Đỗ Văn Duy         7.0         7.0         6.0         8.0          
20 Lê Thị Huyền         7.0         7.0         8.0         7.0          
21 Vũ Thị Thanh Hiền         7.0         8.0         7.0         9.0          
22 Doãn Thành Vinh         7.0         8.0         8.0         8.0               8.0  
23 Khúc Hoài Nam         7.0         7.0         7.0         7.0          
24 Phan Thị Phước         7.0         8.0         9.0         7.0          
25 Lê Thanh Đoài         7.0         7.0         8.0         8.0               8.0  
26 Nguyễn Văn Chính         7.0         7.0         6.0         7.0          
27 Đới Ích Đại         7.0         7.0         8.0         7.0          
28 Hoàng Văn Anh         7.0         7.0         8.0         7.0          
29 Trần Hữu Quyền         7.0         5.0         6.0         7.0          
30 Vũ Đức Quân         7.0         8.0         6.0         7.0          
31 Lê Văn Quyết         7.0         8.0         7.0         7.0          
32 Nguyễn Hải Long         7.0         9.0         8.0         7.0          
33 Nguyễn Thị An Thư         7.0         6.0         7.0         7.0          
34 Nguyễn Đức Minh         7.0         8.0         8.0         7.0               7.0  
35 Ngô Kim Tân         7.0         7.0         8.0         7.0         8.0         6.0         7.0    
36 Phạm Ngọc Điệp         7.0         6.0         8.0         7.0         7.0         5.0         7.0    
37 Giàng A Hiếu         7.0         6.0         7.0         7.0          
38 Ngô Kiều Hùng         7.0         7.0         7.0         7.0          
39 Nguyễn Quý Công         7.0         8.0         8.0         7.0          
40 Chu Quang Huy         7.0         7.0         8.0         7.0          
41 Phạm Tuấn Anh         7.0         7.0         7.0         7.0          
42 Cao Đức Anh         7.0         6.0         7.0         7.0          
43 Phạm Huy Chương         7.0         6.0         6.0         7.0          
44 Vi Văn Thái         7.0         7.0         7.0         7.0          
45 Nguyễn Văn Phong         7.0         8.0         7.0         7.0         7.0         6.0         7.0    
46 Doãn Quang Tiệp         7.0         6.0         7.0         7.0          
47 Nghiêm Hoàng Huy         7.0         5.0         6.0         6.0          
48 Trịnh Đình Hùng         7.0         6.0         7.0         7.0         7.0           7.0    
49 Phạm Trung Kiên         7.0         7.0         7.0         7.0          
50 Bùi Đức Lương         7.0         7.0         7.0         5.0         7.0        
51 Đỗ Lường Đồng         7.0         7.0         7.0         7.0          
52 Nguyễn Huy Hoàng         7.0         7.0         7.0         7.0          
53 Trần Thanh Tiến         7.0         6.0         6.0         4.0         7.0           7.0    
54 Hoàng Thùy Ngơi         7.0         8.0         8.0         7.0         8.0           8.0    
55 Nguyễn Thị Thúy Hiền         7.0         8.0         9.0         7.0         9.0           7.0    
56 Kiều Trường Sơn         7.0         7.0         7.0         6.0          
57 Dư Xuân Dũng         7.0         6.0         8.0         7.0          
58 Nguyễn Hải Đăng         7.0         7.0         7.0         4.0         8.0           7.0    
59 Phạm Thị Thu Thảo         7.0         7.0         8.0         7.0          
60 Hà Việt Hưng         7.0         7.0         8.0         7.0          
61 Bế Văn Mạnh         7.0         6.0         7.0         7.0          
62 Hoàng Thành Hưng         7.0         7.0         8.0         7.0         7.0           8.0    
63 Lê Văn Quân         7.0         7.0         7.0         7.0          
64 Nông Hồng Sơn         7.0         8.0         9.0         7.0          
65 Trần Tiến Lực         7.0         7.0         7.0         7.0          
66 Bùi Thanh Liêm         7.0         7.0         7.0         7.0          
67 Bùi Tiến Phong         7.0         6.0         7.0         5.0          
68 Trần Trường Xuân         7.0         5.0         7.0         7.0          
69 Thào Văn Công         7.0         8.0         8.0         7.0               8.0  
70 Nguyễn Phi Hùng         7.0         7.0         7.0         6.0          
71 Lâm Duy Huân         7.0         7.0         7.0         7.0          
72 Nguyễn Ngọc Hiếu         7.0         7.0         7.0         7.0          
73 Hồ Sĩ Hà Nam         7.0         7.0         7.0         7.0          
74 Nguyễn Văn Dũng         7.0         7.0         7.0         7.0          
75 Đoàn Minh Giáp         7.0         7.0         7.0         7.0          
76 Nguyễn Đức Văn         7.0         7.0         7.0         7.0          
77 Đoàn Thế Thành         7.0         7.0         7.0         7.0          
78 Nguyễn Nhật Tiến         7.0         7.0         7.0         7.0          
79 Nguyễn Tuấn Anh A         7.0         7.0         7.0         7.0          
80 Nguyễn Tuấn Anh B         7.0         7.0         7.0         7.0          
81 Trần Văn Quân         7.0         7.0         7.0         7.0          
82 Lê Ngọc Tân         7.0         7.0         7.0         7.0          
83 Nguyễn Tiến Ngọc         7.0         7.0         7.0         7.0          
84 Lù Quang Linh         7.0         7.0         7.0         7.0          
85 Nguyễn Minh Thuận         7.0         7.0         7.0         7.0          
86 Võ Đình Trọng         7.0         7.0         7.0         7.0          
87 Trần Hạo Nam         7.0         7.0         7.0         7.0          
88 Nguyễn Tiến Huy         7.0         7.0         7.0         7.0          
89 Nguyễn Thu Hằng         7.0         7.0         7.0         7.0          
90 Trần Văn Sâm         7.0         7.0         7.0         7.0          
91 Nguyễn Thanh Hoàng         7.0         7.0         7.0         7.0          
92 Nguyễn Trung Hiếu         7.0         7.0         7.0         7.0          
93 Trần Minh Đức         7.0         7.0         7.0         7.0          
94 Trần Quang Hợp         7.0         7.0         7.0         7.0          
95 Đinh Việt Hoàng         7.0         7.0         7.0         7.0          
96 Lò Thị Thúy Hảo         7.0         7.0         7.0         7.0          
97 Nguyễn Minh Hiếu         7.0         7.0         7.0         7.0          
98 Đinh Văn Hải         7.0         7.0         7.0         7.0          
99 Nguyễn Minh Phương         7.0         7.0         7.0         7.0          
100 Nguyễn Minh Tiến         7.0         7.0         7.0         7.0          
101 Trương Trường Giang         7.0         7.0         7.0         7.0          
102 Nguyễn Đức Nghĩa         7.0         7.0         7.0         7.0          
103 Phạm Đức Mạnh         7.0         7.0         7.0         7.0          
104 Nguyễn Minh Chiến         7.0         7.0         7.0         7.0          
105 Hồ Trọng Thắng         7.0         7.0         7.0         7.0          
106 Kim Văn Cường         7.0         7.0         6.0         6.0         7.0         7.0         6.0         9.0  
107 Vũ Văn Hiệp         7.0         7.0         7.0         7.0          
108 Hoàng Gia Nam         7.0         7.0         6.0         7.0