Hồ sơ cần chuẩn bị sau thi tốt nghiệp hệ Sơ Cấp
Hồ sơ cần chuẩn bị sau thi tốt nghiệp hệ Sơ Cấp
 
Hồ sơ ra trường cần chuẩn bị dành cho các học viên hệ sơ cấp lấy Chứng chỉ nghề.
CHÚ Ý: SAU KHI THI TỐT NGHIỆP, HỌC VIÊN CÓ 1 THÁNG ĐỂ CHUẨN BỊ HỒ SƠ GỬI VỀ TRƯỜNG ĐỂ LẤY CHỨNG CHỈ. Nếu sau 1 tháng kể từ ngày thi tốt nghiệp, học viên mới nộp hồ sơ, các bạn sẽ bị tính là LÀM CHỨNG CHỈ MUỘN. 
Lệ phí LÀM CHỨNG CHỈ MUỘN là 300,000.
1.      Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương (6 tháng gần nhất)
2.      Chứng minh thư photo công chứng (6 tháng gần nhất)
3.      Chứng chỉ Điện tử cơ bản
4.      Giấy xác nhận có đủ 2 biên lai: Học Phí và Lệ Phí thi
 
5.      4 ảnh 4x6 ( Sơ mi trắng nền phông xanh, yêu cầu không Scan bóng)
6       Bảng điểm hệ sơ cấp