Thông Báo Điểm Thi Môn Chính Trị Tháng 09/2019

Chú ý: Sau khi biết điểm thi Tốt Nghiệp. Các bạn hoàn thiện hồ sơ ra trường về phòng đào tạo các ngày tứ 3 và thư 5 hàng tuần. 

Hồ sơ ra trường từng hệ:  SƠ CẤP   TRUNG CẤP