THÔNG BÁO LỊCH THI TỐT NGHIỆP THÁNG 11/2019
     
SỞ LAO ĐỘNG TB&XH HÀ NỘI
TRƯỜNG TC KTCN LÊ QUÝ ĐÔN
Số:   30  / TB/LQĐ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2019
 
 
THÔNG BÁO
V/v: Tổ chức thi tốt nghiệp tháng 11 năm 2019
 
Trường Trung cấp Kĩ thuật Công nghệ Lê Quý Đôn xin thông báo tới toàn thể học sinh về việc tổ chức thi tốt nghiệp vào ngày 30 tháng 11 năm 2019 .
  1. Thi chính trị đối với hệ trung cấp vào 7h30 ngày 30 tháng 11 năm 2019
  2. Thi chuyên ngành:
  3. Sơ cấp ngành Điện tử, Sửa chữa ô tô thi vào 8h00 ngày 30/11/2019
  4. Hệ trung cấp các ngành: Điện tử, Ô tô, Vi tính, Điện lạnh thi vào 9h20 ngày 30/11/2019       
  5. Hệ trung cấp các ngành: Điện công nghiệp, Sửa chữa máy may, Điện dân dụng, Nấu ăn thi vào lúc 13h00 ngày 30/11/2019    
 
Đề nghị toàn bộ học sinh đã đăng kí các ngành thi trên đến dự thi trước giờ thi 15 phút.
                                                     
 
                                                      P. Đào Tạo