Thông Báo Điểm Thi Tốt Nghiệp Môn Chuyên Ngành Tháng 6.2018
Chúc mừng các bạn đã có kết quả thi  tốt. Và tiếp theo các bạn có 1 tháng để chuẩn bị hồ sơ nộp vào Phòng Đào Tạo để cấp Bằng Trung Cấp hoặc chứng chỉ nghề Sơ cấp 
Các bạn tham khảo hồ sơ cần chuẩn bị TẠI ĐÂY