Điểm thi Chuyên ngành nghề Kỹ thuật chế biến món ăn 2020
SỞ LAO ĐỘNG TB&XH HÀ NỘI  
TRƯỜNG TC KTCN LÊ QUÝ ĐÔN  
           
               
DANH SÁCH HỌC SINH THI GIỮA KỲ THỰC HÀNH Á ( THẦY HẢI)

Ngày tháng 12
Học viên kiểm tra thông tin trước khi ký, thiếu bổ sung nội dung để làm chứng chỉ  
               
STT Họ và tên Ngày sinh Quê quán Khóa Điểm Kí tên
1 Lê Văn Tuấn       8  
2 Lò Thị Quý Hảo       8  
3 Trần Tiến Lực       8  
4 Đinh Văn  Sơn       7  
5 Phạm Minh Dương       7  
6 Hồ Sỹ Hà Nam       7  
7 Hông Hồng Sơn       7  
8 Bùi Thanh Liêm       8  
9 Nguyễn Ngọc Hiếu       8  
10 Nguyễn Thành  Long       8  
11 Trần Minh Đức       8  
12 Nguyễn Minh Phương       8  
13 Phạm Đức Mạnh       8  
14 Nguyễn Phi Hùng       8  
15 Nguyễn Tiến Ngọc       8  
16 Lò Văn Quàng       8  
17 Đoàn Thế Thành       8  
18 Nguyễn Đức Văn       8  
19 Đoàn Minh Giáp       8  
20 Ngô Văn Hiếu       8  
21 Nguyễn Văn Dũng       8  
22 Bế Văn Mạnh       8  


SỞ LAO ĐỘNG TB&XH HÀ NỘI  
TRƯỜNG TC KTCN LÊ QUÝ ĐÔN  
           
DANH SÁCH HỌC SINH THI HẾT MÔN Á TC ( THẦY HẢI)              
Ngày tháng 12    
Học viên kiểm tra thông tin trước khi ký, thiếu bổ sung nội dung để làm chứng chỉ              
STT Họ và tên Ngày sinh Quê quán Khóa Điểm Kí tên
1 Nguyễn Quang Huy       8  
2 Hoàng Trọng Nam       8  
3 Nguyễn Tiến Huy       8  
4 Lù Quang Linh       8  
5 Nguyễn Tuấn  Anh       8  KẾT QUẢ HỌC TẬP T10-11-12.2020     KTCBMA        
STT HỌ VÀ TÊN LTCB VHAT HẠCH TOÁN TP Q.TRỊ S.LÝ G.TIẾP T.QUAN T.ĐƠN THI LT GHI CHÚ
1 Doãn Thành Vinh   8             8    
2 Phan Thị Phước   8             9    
3 Lê Thị Huyền   7             8    
4 Lê Thanh Đoài   7             8    
5 DĐỗ Văn Duy   7             6    
6 Nguyễn Văn Chính   7             6    
7 Đới Ích Đại   7             7    
8 Hoàng Văn Ạnh   7             8    
9 Vũ Thị Thanh Hiền   8             7    
10 Nguyễn Trọng Bình   7                  
11 Trần Hữu Quyền   6                  
12 Vũ Đức Quân   8             6    
13 Nguyễn Hải Long   9             8    
14 Nguyễn Thị An Thư   6                  
15 Phạm Thị Thu Thảo                 7    
16 Nguyễn Đức Minh                 7    
17 Chu Văn Nam                 7    
18 Nguyễn Thị Thảo   8                  
19 Nguyễn Việt Hoàng   7                  
20                        KẾT QUẢ HỌC TẬP T8.2020         KTCBMA          
STT HỌ VÀ TÊN LTCB VHAT HẠCH TOÁN TP Q.TRỊ S.LÝ G.TIẾP T.QUAN T.ĐƠN ÂU Cắt Thái THI LT GHI CHÚ
1 Nguyễn Tuấn Anh 8 8   9 8 8 8 7 7 8      
2 Lê Văn Đạt 9 8 8 7 8 7 8 9 8 6      
3 Trần Văn Quân 8 8 8 8 9 8 8 8 9 7      
4 Nguyễn Minh Chiến 8 9 8 8 9 8 7 7 9 7      
5 Ngô Đăng Vỹ 7 8 8 8 8 7 8 8 8 7      
6 Nguyễn Văn Hai 7 8 7 8 7 8 7 7 9 7      
7 Lê Ngọc Tân 8 7 7 8 9 9 8 8 8 5      
8 Lù Quang Linh 8 7   8 8 9 7 7 8 5      
9 Nguyễn Minh Thuận 8 7   9 8 8 8 8 7 9      
10 Nguyễn Phi Hùng 7 8   8 8 7 8 7 8 7      
11 Vũ Đình Trọng 8 7   8 7 8 8 7 8 7      
12 Trần Hậu Nam 8 7   7 8 7 8 8 8 8      
13 Nguyễn Minh Hiếu 7 8 7 8 7 8 7 7 8 9      
14 Nguyễn Minh Tiến 9 8 7 8 8 9 8 8 7 6      
15 Trương Trường Giang 8 7   9 7 8 7 7 8 8      
16 Lê Thị Yến 8 9   9 8 8 8 8 7        
17 Lò Thanh Trưởng 9 8 8 8 7 8 7 8 8        
18 Lê Anh Đức 8 9 7 8 7 9 8 8 7        
19 Nguyễn Tuấn Anh B 8 8 8 8 7 8 7 8 8        
20 Nguyễn thu Hằng 7 9   7 8 7 8 8 8 9      
21 Uông SỸ Hoàng 8 8 8 8 7 8           7  
22 Trần Thị Nga 8 8 8 9 7 8           8  
23 Nguyễn Văn Hiếu 8 7 7 8 8                
24 Nguyễn Minh Phương   8   8 8 7       5      
25 Nguyễn Thị Thương 8 8   8   7     8   8 8  
26 Nguyễn Thị Thảo 8 8 7 8   7     8   8 8  
27 Vũ Văn Duy 8 7 7 7 8 7           8  
28 Nguyễn Thanh Hoàng                   9      
29 Đỗ Đăng Đức 8     7 7             7  
30 Lê Văn Tuấn A 7 8   8   6         8 5  
31 Khúc Hoài Nam       8 7 7           7  
32 Nguyễn Huy Vũ                          
33 Nguyễn Thế Anh           6              
34 Đỗ Thanh Xuân       7 7 6              
35 Đỗ Quang Vinh       8   7              
36 LÊ VĂN QUYẾT 8 8 7 8   7              
37 Đặng Thị Chi 8 8 8 8 7 8           8  
38 Trần Đình Chí 8 7 7 8 7 6         6 8  
39 Đỗ Xuân Chiến         7                
40 Đoàn Trung Chính 8 7   7 8 6         6 5  
41 Đặng Thế Công 8 7 7 8 8 7           8  
42 Lê Thành Đạt 8   7                    
43 Trần Minh Đức   7   7 5 6       6      
44 Đinh Việt Đức 8 7 8 7                  
45 Trịnh Xuân Dũng 8     7 8 6         5    
46 Nguyễn Văn Dũng 8 7 7 8   7         6    
47 Phạm Minh Dương 7 8   7             9 8  
48 Lộc Tiền Giang 7 8 8 7 6 7         6    
49 Đoàn Minh Giáp 7 8 8 7             6    
50 Đinh Văn Hải   7   7   7       7      
51 Lò Thị Quý Hảo 8 9.5 7 8 8 8       8 8    
52 Ngô Văn Hiếu 7 8 7 8   7              
53 Nguyễn Trung Hiếu   7     7         8      
54 Nguyễn Ngọc Hiếu 8 7 7 7   6       7 7    
55 Nguyễn Văn Hoàng 8 8 7.5 7 7   7 7 7.5 8 8 7  
56 Đinh Việt Hoàng   8   8 7 8       6      
57 Trần Quang Hợp   7   7 6 7       7      
58 Lâm Duy Huân       7   7         7    
59 Lê Văn Hùng 7 8 8 7 7           8 5  
60 Trần Quang Hưng       7 7         6 7    
61 Nguyễn Tiến Huy   9   7 6 7       7      
62 Trần Tiến Lực 8 8 8 7   6              
63 Bế Văn Mạnh 8 7 8 7                  
64 Phạm Đức Mạnh       7 7 7       6      
65 Hoàng Nguyễn Trọng Ninh           7              
66 Nguyễn Ngọc Minh 8     6 7 6              
67 Chu Văn Nam 7 7 7 8 6           6 7  
68 Hồ Sỹ Hà Nam 8 8       7         6    
69 Trần Thị Tố Vân 8 9 8 8 8 7           6  
70 Nguyễn Đức Nghĩa   8   7           4 7    
71 Nguyễn Tiến Ngọc   8   8 7 8           8  
72 Vũ Văn Nhật 7 8 8 7   8         5    
73 Hà Thanh Phương 8                   5    
74 Đinh Văn Sơn 8 7 8 7   8         8    
75 Nông Hồng Sơn 8 7 7 8                  
76 Nguyễn Văn Tân       7 7 7           8  
77 Đoàn Thế Thành       7   7         6    
78 Phạm Văn Thuận 8 8 8 8 7             5  
79 Nguyễn Minh Tuấn 7 8 7 7                  
80 Lê Văn Tuấn  B 8 7 7 8             6    
81 Nguyễn Đức Văn 7 7 8 7   7              
82 Trần Văn Xâm   8   8 8 7       7      
83 NÔNG ĐỨC MẠNH           7              
84 Nguyễn Thành Đăng 8 7   8 8 7         7    
85 Lê Minh Quân                          
86 Tào Gia Vương           6              
87 Tào Ngọc Tú           6              
88 Trần Hồng Thái 8 7 7 8 7                
89 Dương Quốc Trường                          
90 Nguyễn Thành Long 7 7 7 8   7         7    
91 PHẠM VĂN SƠN                          
92 NGUYỄN THẾ VINH                          
93 NGUYỄN HUY TÙNG 8 7 8 8                  
94 LÊ VĂN TÙNG                          
95 LÊ THANH TRƯỞNG                          
96 VÕ ĐÌNH TRỌNG                          
97 NGUYỄN NHẬT TIẾN 8 7 7 8                  
98 NÔNG TÂN THIẾT                          
99 ĐINH XUÂN THÀNH                          
100 HỒ TRỌNG THẮNG                          
101 LÒ VĂN QUÀNG 8 7 7 7 6                
102 HOÀNG THỊ NGÀ 8 9 8 8 7                
103 HOÀNG TRỌNG NAM 7 7 8   6.5 8   7 8 8.5      
104 BÙI THANH LIÊM 7 8 7 8                  
                             
106 LONG HUY HOÀNG                          
107 NGUYỄN QUANG HIẾU                          
108 NINH QUỐC DƯƠNG                          
109 HÀ HẢI ĐẢNG                          
110 NGUYỄN TIẾN CHÍNH                          
111 NGUYỄN TUẤN ANH A 8 8 8 8 6                
112 PHẠM VĂN AN                          
113 TRẦN THANH NHÀN                          
114 Hoàng Văn Thắng                          
115 Trần Khương Duy                          
116 Hoàng Nguyễn Trọng Minh 7 8 7 7 7           6 5  
117 Hà Hải Đăng 8 7 8   7                
118 Trần Thu Hằng 8 9 8 8 9 8 9 8 8     8  
119 Vũ Anh Hoàng                          
120 Lò Thanh Trương                          
121 Làn Mạnh Quỳnh 7 6 7 7 8 7     8     8  
122 Phạm Văn Chung                          
123 Lê Trung Hiếu                          
124 Đào Tiến Anh                          
125 Lò Thái Học                          
126 Đào Duy Hoàn                          
127 Hoàng Thị Khuyên                          
128 Đỗ Thị Hạnh                          
129 Đõ Xuân Chiến           7              
130 HỒ VIẾT ÁNH 8 8 9 8 8 8 7 8          
131 ĐỖ THỊ QUỲNH TRANG 8 8 9 8 8 9 8 8 8     9  
132 BÙI LỆ GIANG 8 7 7 8 7 8     8     8  
133 TRẦN ANH BÁU 8 7 7 8 7 7     8     8  
134 BÙI NGỌC TÚ 7 7 8 7 8 8     7     7  
135 GIÀNG A DÙA 8 7 7 8 7 8     7     8  
136 NGUYỄN VIỆT HIỆP 8 7 8 7 7 8     8     8  
137 LÊ ĐỨC CHÍNH 8 7 8 7 7 8     7     8  
138 CẤN VĂN NAM 7 8 7 7 8 7     8     8  
139 NGUYỄN VĂN TÂM 7                        
140 Nguyễn Thị Phương         8                
141 Nguyễn Đức Mạnh   8                      
142 NGuyễn thị An thư                     8 7  
143 Doãn Thành Vinh 8 8             8   9 9  
144 Lê thị huyền 8 8             8   8 7  
145 Phan Thị Phước                       8  
146 hoàng văn anh                     7 7  
147 Giàng A Hiếu                     7 7  
148 Nguyễn Trọng Bình 8 7 8       8 8 8 8   7  
149 Lê Thanh Đoài                       7  
150 CAo đức Anh                     6 5  
151 Ngô Kiều Hùng                       6  
152 Nguyễn Văn CHính                       6  
153 Nguyễn Quý Công                     7 7  
154 Nguyễn Hải Long                     7 6  
155 Vũ Thị Thanh Hiền 8 8             8   8 8  
156 Đỗ Văn Duy                       7  
157 Vũ Đức Quân                     8 7  
158 Thào Văn Công                     9 6  
159 HÀ Việt Hưng                     6 6  
160 Đới ích đại                     5 6  
161 Phạm thị thu thảo                     7 7  
162 Vũ Văn Hiệp                     7 8  
163 Chu quang Huy                     7 7  
  Hoàng Giang Nam                     7    
  Phạm Huy Chương                     7    
  Nguyễn Văn Phong                     7    
  Doãn Quang Tiệp                     7    
  Trịnh Đình Hùng                     9    
  Trần Thanh Tiến                     6    
  Nguyễn Huy Hoàng                     7    
  Bùi Đức Lương                     6    
  Phạm Ngọc Điệp                     7    
  Kiều Trường Sơn                     7    
  NGuyễn Hải Đăng                     7    
  Ngô Kim Tân                     8    
  Dư Xuân Dũng                     7    
  Nghiêm Hoàng Huy                     6    
  Nguyễn Văn Quyết                     7    
  Lê Văn Quân                     8    
  Hoàng Thành Hưng                     8    
  Bùi Tuấn Phong                     8    
  Kim Văn Cường                     8    
  Văn tiến tùng                     8    
  hoàng thị loan                     8    
  phùng văn an                     8    KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN LÝ THUYẾT – T.LẬP
STT HỌ VÀ TÊN LTCB VHAT TP Q.TRỊ S.LÝ G.TIẾP T.QUAN T.ĐƠN
1 Nguyễn Tuấn Anh 8 8 9 8 8 8 7 7
2 Lê Văn Đạt 9 8 7 8 7 8 9 8
3 Trần Văn Quân 8 8 8 9 8 8 8 9
4 Nguyễn Minh Chiến 8 9 8 9 8 7 7 9
5 Ngô Đăng Vỹ 7 8 8 8 7 8 8 8
6 Nguyễn Văn Hai 7 8 8 7 8 7 7 9
7 Lê Ngọc Tân 8 7 8 9 9 8 8 8
8 Lù Quang Linh 8 7 8 8 9 7 7 8
9 Nguyễn Minh Thuận 8 7 9 8 8 8 8 7
10 Nguyễn Phi Hùng 7 8 8 8 7 8 7 8
11 Vũ Đình Trọng 8 7 8 7 8 8 7 8
12 Trần Hậu Nam 8 7 7 8 7 8 8 8
13 Nguyễn Minh Hiếu 7 8 8 7 8 7 7 8
14 Nguyễn Minh Tiến 9 8 8 8 9 8 8 7
15 Trương Trường Giang 8 7 9 7 8 7 7 8
16 Lê Thị Yến 8 9 9 8 8 8 8 7
17 Lò Thanh Trưởng 9 8 8 7 8 7 8 8
18 Lê Anh Đức 8 8 8 7 9 8 8 7
19 Nguyễn Tuấn Anh B 8 8 8 7 8 7 8 8
20 Nguyễn thu Hằng 7 8 7 8 7 8 8 8
21 Hồ trọng thắng 9 8 8 7 8 7 8 8
22 Uông sĩ Hoàng 8 8 8   8     8
23 Trần Thị Nga 8 8 9   8     8
24 Nguyễn văn Hiếu       8