Thông báo điểm thi tốt nghiệp tháng 10/2016
Điểm thi TỐT NGHIỆP THÁNG 10/2016 
Bạn học viên nào dưới điểm 5đ thì đăng ký thi lại hạn cuối ngày 12/11/2016