TRA CỨU ĐIỂM CÁC MÔN CHUNG ONLINE - THEO LỚP
PHÒNG ĐÀO TẠO thông báo điểm học các môn online tại Xa La. Các em xem bằng cách sau:

Bước 1: Click vào các link theo lớp.
Bước 2: Chọn sheet lớp mình học, kéo xuống tên mình (theo ngành/nghề).
Chú ý: Điểm trên là điểm học phần, ko phải điểm tổng kết. Tất cả điểm tổng kết các bạn xin điểm tại phòng đào tạo

LỚP AN TOÀN LAO ĐỘNG: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FikVjjACHk5F3SUxSeuB2b2wd_bfqYBmAmAzlsITOoo/edit
LỚP CHÍNH TRỊ: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1utQ5gpTu5T2yunE5Glkky0jXI8t2jiJDnTNnIqJLuIM/edit#gid=1539815021 
LỚP PHÁP LUẬT: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1g3pKV_XiIe6DcDl0IJRsdwqlbZv8wWGXL-ijWCtHO84/edit
LỚP GIÁO DỤC THỂ CHẤT: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1quhhR96oZP-oLkwsQy2JgNIbVcbSYpFjhHd7Im6u3XY/edit
LỚP GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oHOeAmjlmRszg7Li7A4ck8YIGkXVYiX3l1YP9AasAM4/edit#gid=1111880906
LỚP TIN HỌC: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ITrnegeXRyHX9kqLcHFlRkpz_GoVswdizG685hMYjk8/edit
LỚP NGOẠI NGỮ (TIẾNG ANH): https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qtWT7r4yUtuNQiUvzDP0pWV-5GID7y4BtOXNvpVeV2w/edit#gid=2009699105
LỚP VẼ KỸ THUẬT : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aYqV2mUcbx12_Q2sZR1YhZhp7DNTg6LUv50542PH4uE/edit#gid=1707376007

M
ọi thắc mắc về điểm các bạn liên hệ PĐT theo số 02422400400