THÔNG BÁO ĐIỂM THI LỚP ĐIỆN TỬ CƠ BẢN KHÓA 274A
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRUNG CẤP KTCN LÊ QUÝ ĐÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH HỌC SINH THI HẾT HỌC PHẦN NGUYÊN LÝ ĐIỆN TỬ CƠ BẢN KHÓA 274A
Ngày 31 tháng 03 năm 2018
Học viên kiểm tra thông tin trước khi ký, nội dung để làm chứng chỉ.
STT
Họ và Tên
Ngày Sinh
Nơi sinh
Ngành học
Khóa
Điểm
Ký tên
1 Ng Quý Trọng Hiếu 22/08/1998 HN   274A 3.5  
2 Đặng Văn An 26/10/1998 Lào Cai   274A 5.0  
3 Nguyễn Văn Chung 03/02/1998 HN   274A 7.0  
4 Đỗ Công Hưng 08/02/1988 HN   274A 6.5  
5 Lê Đức Cường 06/10/1998 Hà Nam   274A 5.0  
6 Phạm Quốc Thiện 25/03/1996 Thái Nguyên   274A    
7 Nguyễn Tiến Dũng 09/05/2001 Phú Thọ   274A 5.5  
8 Vũ Tiến Hùng 31/07/1999 Hà Nội   274A    
9 Nguyễn Văn Kính 25/11/1999 Vĩnh Phúc   274A 7.0  
10 Bùi Văn Viết 28/01/1997 Hưng Yên   274A 4.5  
11 Lê Hoàng Tiến 26/05/1999 HN   274A    
12 Đào Văn Quang 09/08/1999 Thanh Hóa   274A 4.0  
13 Nguyễn Ngọc Hiệp 21/12/1999 Bắc Giang   274A 8.0  
14 Hoàng Văn Nghĩa 15/05/1997 Hòa Bình   274A 5.0  
15 Nguyễn Đình Thùy 27/10/1992 HN   274A 8.0  
16 Nguyễn Văn Bình 07/05/1984 Phú thọ   274A 7.0  
17 Vũ Quang Minh 20/10/1999 Nam Định   274A 7.5  
18 Nguyễn Tuấn Anh 02/08/1999 Ninh Bình   274A    
19 Lại Duy Khánh 25/10/1999 Hà Nội   274A 5.0  
20 Nguyễn Đức Hiếu 24/02/1992 Bắc Giang   274A 4.5  
21 Nguyễn Ngọc Tân 02/12/1994 HN   274A 5.0  
22 Lê Minh Nghĩa 04/01/1999 Hải Dương   274A    
23 Trần Văn Sơn 12/01/1988 Bắc Giang   274A    
24 Nguyễn Quốc Tuấn 18/05/1995 Huế   274A 5.0  
25 Lê Văn Phong 14/08/1995 Thanh Hóa   274A 7.0  
26 Vũ Văn Nam 15/03/1992 Nam Định   274A    
27 Nguyễn Văn Thắng 18/11/1998 Thanh Hóa   274A 4.5  
28 Nguyễn Như Mỹ 16/06/1999 Vĩnh Phúc   274A 5.0  
29 La Văn Tùng 18/01/1999 Cao Bằng   274A 5.5  
30 Nguyễn Đức Vinh 01/11/1994 Thái Bình   274A 5.0  
31 Nguyễn Đình Dân 19/07/1997 Thái Bình   274A 7.5  
32 Nguyễn Hinh 22/08/1995 HN   274A    
33 Trần Văn Tuyến 04/11/1980 Nam Định   274A 4.5  
34 Trần Văn Lâm 05/01/1984 Nam Định   274A 3.0  
35 Nguyễn Quyết Thắng 19/08/1998 Ninh Bình   274A 5.5