KẾT QUẢ THI MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN KHÓA 274B
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRUNG CẤP KTCN LÊ QUÝ ĐÔN   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH HỌC SINH THI HẾT HỌC PHẦN NGUYÊN LÝ ĐIỆN TỬ CƠ BẢN KHÓA 274B
Ngày 31 tháng 03 năm 2018
Học viên kiểm tra thông tin trước khi ký, thiếu bổ xung nội dung để làm chứng chỉ.
STT
Họ và Tên
Ngày Sinh
Nơi sinh
Ngành học
Khóa
Điểm
Ký tên
1 Nguyễn Văn Quân 25/04/1985     274B 5.5  
2 Nguyễn Văn Chường 04/08/1996     274B 5.5  
3 Nguyễn Văn Hiếu 28/02/1999     274B 6.5  
4 Hoàng Xuân Thao 02/03/1998     274B 5.0  
5 Nguyễn Văn Khải 08/10/1998     274B 4.0  
6 Văn Viết Trọng 04/03/1996     274B 3.5  
7 Khuất Duy Tùng 20/03/2001     274B 5.0  
8 Trương Hữu Nghĩa 22/11/1999     274B 5.0  
9 Nguyễn Hữu Chính 02/08/1981     274B 5.0  
10 Đinh Văn Minh 14/01/1998     274B 5.0  
11 Đỗ Danh Dũng 03/08/1996     274B 5.0  
12 Nguyễn Duy Bình 06/01/1999     274B 7.5  
13 Phạm Trung Hiếu 11/10/1997     274B 5.5  
14 Lương Mạnh Hiếu 23/06/2002     274B 4.5  
15 Hoàng Lý Tú 16/01/1997     274B 5.0  
16 Tòng Văn Đức 05/01/1990     274B 6.5  
17 Hoàng Văn Thuận 15/08/1986     274B 2.0  
18 Nguyễn Văn Tuấn 11/12/1999     274B    
19 Dương Văn Hiếu 11/11/1994     274B 4.0  
20 Lê Minh Chiến 25/09/1998     274B 5.0  
21 Phạm Ngọc Khang 04/03/1990     274B 5.0  
22 Bùi Xuân Thúy 07/08/1987     274B 7.5  
23 Bùi Quang Dẫn       274B    
24 Nguyễn Thọ Lừng 14/10/1993     267 7.5  
25 Trần Văn Bình 20/08/1995     268 6.0  
26 Phạm Thế Công 18/04/1999     268C    
27 Vũ Trần Nguyên 06/04/1987     267B 7.0  
28 Nguyễn Đức Thịnh 22/08/1995     274A 7.0  
29 Lê Hoàng Tiến       274C 5.5  
30 Phạm Thế Công 18/04/1999     268C 4.5  
31 Nguyễn Quốc Tuấn       265 4.5