KẾT QUẢ THI CHÍNH TRỊ NGÀY 26/5/2018
SỞ LAO ĐỘNG TB&XH HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRUNG CẤP KTCN LÊ QUÝ ĐÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KẾT QUẢ THI CHÍNH TRỊ
  Ngày 26 tháng 5 năm 2018 PHÒNG 201  
                   
Stt
Họ và tên
Ngày sinh
Nơi sinh
Khóa
Điểm
Hệ
Điện thoại
Ghi chú
1 Đỗ Việt An 08/05/1999 Hà Nội 270 5 TC 968676201  
2 Nguyễn Quốc Cường 21/03/1990 Bắc Giang 269 7 TC 943895250  
3 Nguyễn Hữu Dũng 10/05/1987 Vĩnh Phúc 271 7 TC 988705172  
4 Dương Mạnh Dũng 09/09/1995 Hà Nội 271 6 TC 886655909  
5 Nguyễn Ngọc Duy 23/09/1998 Hà Nội 264 0 TC 983582398  
6 Nguyễn Danh Dương 11/04/1999 Hà Nội 269 3 TC 1674548740  
7 Trần Văn Đạt 24/12/1999 Thanh Hóa 268 3 TC 1675755431  
8 Nguyễn Công Đạt 30/06/1998 Quảng Ninh 268 0 TC 1656980858  
9 Nguyễn Văn Đoàn 12/03/1999 Hòa Bình 268 2 TC 1688759609  
10 Nguyễn Thành Đức 18/12/1977 Hà Nội 266 5 TC 982196786  
11 Nguyễn Trần Hào 26/10/1998 Hà Tĩnh 269 6 TC 167309909  
12 Tô Văn Hiến 03/01/1994 Cao Bằng 270 3 TC 1673304977  
13 Quảng Thị Hoa 01/05/1999 Điện Biên 268 5 TC 1693776407  
14 Vũ Hà Hoàng 18/11/1999 Bắc Giang 267 7 TC 1669978712  
15 Nguyễn Văn Huân 20/07/1999 Sơn La 268 5 TC 1665561116  
16 Nguyễn Mạnh Hùng 11/09/1999 Hà Nam 268 4 TC 967657475  
17 Đặng Quốc Khánh 01/09/1999 Hải Dương 268 6 TC 969993917  
18 Bùi Thanh Liêm 05/09/1991 Hoà Bình 269 1 TC 1649984883  
19 Nguyễn Hoài Linh 29/12/1998 Hà Nội 268 7 TC 975164278  
20 Mai Văn Lực 14/06/1997 Thanh Hóa 269 5 TC 963964585  
21 Phạm Đức Lương 31/05/1999 Hải Dương 268 8 TC 1639172285  
22 Tạ Ngọc Ly 05/03/1999 Hà Nội 269 6 TC 1677469500  
23 Lê Đức Mạnh 23/08/1997 Hà Nam 264 6 TC 989401697  
24 Lê Đình Mạnh 05/03/1998 Nghệ An 269 7 TC 868686657  
                   
  Ngày 26 tháng 5 năm 2018 PHÒNG 202  
                   
Stt
Họ và tên
Ngày sinh
Nơi sinh
Khóa
Điểm
Hệ
Điện thoại
Ghi chú
1 Trần Hữu Minh 31/05/1999 Nam Định 266 1 TC 917313167  
2 Trương Văn Minh 14/11/1998 Nghệ An 269 5 TC 981510158  
3 Linh Văn Nình 18/08/1992 Lạng Sơn 270 5 TC 975424482  
4 Đặng Đức Ngọc 15/08/1997 Phú Thọ 270 5 TC 961364928  
5 Đặng Văn Phong 08/12/1999 Hải Dương 268 6 TC 1637273466  
6 Trần Văn Sơn 23/03/1999 Hà Nam 268 5 TC 1698017650  
7 Trần Văn Sỹ 10/02/1999 Phú Thọ 268 5 TC 868368061  
8 Tạ Thiên Tiến 03/04/1991 Bắc Ninh 270 6 TC    
9 Nguyễn Anh 01/04/1999 Hà Nội 268 5 TC 1675085645  
10 Trần Văn Tuấn 12/02/1998 Hưng Yên 268 6 TC 967917701  
11 Lê Việt Tùng 24/04/1999 Thái Bình 269 6 TC 1655929736  
12 Đinh Ngọc Thanh 11/09/1987 Hải Dương 270 7 TC 973686338  
13 Nguyễn Tiến Thành 27/03/1998 Phú Thọ 269 7 TC 961198566  
14 Nguyễn Viết Thắng 20/06/1983 Thái Bình 268 7 TC 978479556  
15 Quàng Văn Thởi 01/05/1999 Điện Biên 268 1 TC 1659280952  
16 Nguyễn Thị Thu 29/02/1998 Thanh Hóa 267 6 TC 968746408  
17 Vũ Văn Thư 18/01/1998 Nam Định 262 4 TC 984415704  
                   
  CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI     PHÒNG ĐÀO TẠO
  (Ký và ghi rõ họ tên)     (Ký và ghi rõ họ tên)
                   
                   
                   
  NGUYỄN HUY ĐỨC