Hơn 15.000 tỷ đồng để đưa các trường dạy nghề tại Việt Nam ngang tầm thế giới

Hơn 15.000 tỷ đồng để đưa các trường dạy nghề Việt Nam ngang tầm thế giới

 

Với kinh phí 15.000 tỷ đồng, bộ Lao động quyết tâm nâng cao chất lượng các trường dạy nghề và người lao động có trình độ sánh ngang với khu vực ASEAN và thế giới


1. Những tín hiệu vui

Vào năm ngoái là năm kết thúc của dự án “Đổi mới và phát triển dạy nghề” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia việc làm và dạy nghề giai đoạn 2011-2015 đã được Chính phủ phê duyệt.

Kết quả là sau 5 năm thực hiện chất lượng dạy nghề đã có những thay đổi tích cực với số lượng học viên tăng hơn 9,1 triệu người, tăng 18% so với giai đoạn 2006 – 2010.

Trong  đó các lớp dạy nghề ngắn hạn dưới 3 tháng được thực hiện với 2,4 triệu lao động nông thôn.  Đồng thởi nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo ở các cấp đạt 38,5%.

Hệ thống các trường dạy nghề, trung tâm dạy nghề đã xuất hiện ở 59/63 tỉnh thành. Theo đó hiện trong cả nước đã có gần 1.500 cở sở dạy nghề (gồm khoảng 190 trường cao đẳng nghề, 280 trường trung cấp nghề và 997 trung tâm dạy nghề). Về số lượng đội ngũ giáo viên là trên 40.000 người và hơn 7.300 lượt giáo viên được đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề nâng cao.

Những đóng góp của dạy nghề đối với mục tiêu quốc gia về đào tạo lao động và nâng cao chất lượng lao động thực sự rất lớn.

Nhưng mặt khác, Tổng cục dạy nghề cũng cho biết vẫn có một số chỉ tiêu chưa đạt được như đã đề ra như số lượng, chất lượng đội ngũ giáo viên và quản lý, thành lập các trung tâm kiểm định chất lượng dạy nghề và nhất là hoạt động phân luồng học nghề cho học sinh hệ THCS vẫn chưa thành công

Trung tâm dạy nghề thanh xuân

2. Giai đoạn 2016-2020: Đột phá

Bước vào giai đoạn 2016 – 2020 thì từ đầu năm Chính phủ đã khẳng định, phát triển nguồn nhân lực là một trong ba mũi nhọn để phát triển kinh tế.

Nhằm cụ thể hóa cho mục tiêu này thì trong giai đoạn từ nay đến 2020, chúng ta sẽ tập trung đầu tư vào các ngành kỹ thuật trọng điểm theo chuẩn khu vực ASEAN và thế giới. Nâng tỷ lệ lao động đã qua đào tạo lên 63% vào năm 2020.

Những giải pháp mang tính vĩ mô và tổng thể sẽ được tiến hành đồng bộ gồm: thay đổi quản lý nhà nước về dạy nghề, sắp xếp lại hệ thống các cơ sở dạy nghề, cho phép các trường cao đẳng được liên kết với các trường đại học trong đào tạo liên thông.

Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, quản lý giáo dục theo hướng chuẩn hóa, phát triển các giáo trình và khung đào tạo theo chuẩn quốc tế, liên kết với các doanh nghiệp trong đào tạo nghề...

Tổng kinh phí cho giai đoạn từ năm 2016 – 2020 là hơn 15.000 tỷ đồng. Theo đó, đây được xem là mức đầu tư khổng lồ với rất nhiều kỳ vọng vào sự thành công trong tương lai. Mục tiêu của dự án là thay đổi gần như hoàn toàn việc dạy nghề hiện nay làm sao để chất lượng dạy nghề của Việt Nam sánh ngang với các nước trong khu vực và thế giới.

Một cán bộ của ngành cho biết: “Hoạt động dạy nghề phải đi vào hiệu quả, thực chất, mà chỉ tiêu về số lượng học sinh của các trung tâm dạy nghề là thước đo chính xác nhất về chất lượng, uy tín của cơ sở dạy nghề. Từ năm 2016, tổng cục dạy nghề sẽ đầu tư vào các cơ sở dạy nghề được chọn lọc từ ngân sách Nhà nước, những trường nào không đáp ứng được theo kế hoạch đã đề ra thì sẽ ra khỏi danh sách để nhường cho trường khác.”

Trung tâm dạy nghề Thanh Xuân

3. Những khó khăn và vướng mắc cần tháo gỡ

Mục tiêu đã rõ ràng, ngân sách cũng đã có nhưng vẫn còn đó những vướng mắc mà nếu không tháo gỡ ngay lập tức thì hiệu quả của dự án có thể sẽ không được như mong muốn

Một là dù  đã ra đề án nhưng hiện tại chưa có khung trình độ quốc gia theo chuẩn ASEAN. Từ đây các trường dạy nghề lâm vào cảnh thiếu định hướng. Bởi lẽ các khung chuẩn quốc gia hiện nay không còn phù hợp với quốc tế nhưng lại chưa được thay đổi hoặc cho phép sử dụng. Do đó các trường khó có thể lập chuẩn đầu ra để từ đó xây dựng được khung chương trình, rồi chuẩn năng lực giáo viên đáp ứng cho vị trí giảng dạy.

Thứ hai là trình độ giáo viên còn rất yếu. Kỹ năng yếu nhất của các giáo viên dạy nghề hiện nay là ngoại ngữ. Trong đó muốn nâng cao chất lượng dạy nghề thì chất lượng của đội ngũ giáo viên cũng phải tương ứng. Do vậy, nâng cao trình độ kỹ năng nghề và trình độ sư phạm là hai yêu cầu thiết yếu hiện nay.

Nếu giải quyết được hai vướng mắc lớn nhất kể trên thì chúng ta có quyền hy vọng vào một tương lai các trường dạy nghề sẽ có vị trí nhất định trong đời sống xã hội và các học viên trường nghề có đủ trình độ tương xứng với trình độ các bạn quốc tế.

Các nghề đào tạo