Thông báo phòng Đào tạo
DANH SÁCH THI TỐT NGHIỆP THÁNG 12/2017

DANH SÁCH THI TỐT NGHIỆP THÁNG 12/2017

DANH SÁCH THI TỐT NGHIỆP THÁNG 12/2017

Thông báo lịch học tuần 4 từ 25/12/2017 đến 29/12/2017  - Dạy Nghề Thanh Xuân

Thông báo lịch học tuần 4 từ 25/12/2017 đến 29/12/2017 - Dạy Nghề Thanh Xuân

Tuần này có các lớp chuyên ngành mới sau: ĐIỆN NƯỚC, ĐIỆN LẠNH Các bạn học viên chú ý lịch đi học đúng giờ nhé

Lịch học chi tiết ngành Kỹ thuật chế biến món ăn từ 25/12 đến 30/12/2017

Lịch học chi tiết ngành Kỹ thuật chế biến món ăn từ 25/12 đến 30/12/2017

Lịch học chi tiết ngành Kỹ thuật chế biến món ăn từ 25/12 đến 30/12/2017

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 18/12/2017 ĐẾN 22/12/2017

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 18/12/2017 ĐẾN 22/12/2017

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 18/12/2017 ĐẾN 22/12/2017

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 11/12/2017 ĐẾN 15/12/2017

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 11/12/2017 ĐẾN 15/12/2017

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 11/12/2017 ĐẾN 15/12/2017

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 04/12/2017 ĐẾN 08/12/2017

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 04/12/2017 ĐẾN 08/12/2017

PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 04/12/2017 ĐẾN 08/12/2017

THÔNG BÁO LỊCH HỌC VĂN HÓA THÁNG 12/2017

THÔNG BÁO LỊCH HỌC VĂN HÓA THÁNG 12/2017

THÔNG BÁO LỊCH HỌC VĂN HÓA THÁNG 12/2017

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 27/11 ĐẾN 1/12

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 27/11 ĐẾN 1/12

PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 27/11 ĐẾN 1/12 Các bạn học chuyên ngành Sửa chữa Ô tô H1, H2, H3 chú ý: Nhà trường đã mở lớp chuyên ngành Điện Ô tô mới học chiều 5,6, 7 từ 12h30 - 15h30 tại Nguyễn Tuân. Đề nghị các bạn chưa đi học chuyên ngành Điện ô tô mặc đồng phục, mang giấy vào lớp và có mặt tại lớp trước 15 phút để làm thủ tục nhận lớp. Lớp Điện Công Nghiệp và Điện tử cơ bản 267A, 267B tuần này đi học bình thường trở lại theo lịch nhé!

DANH SÁCH THI TỐT NGHIỆP THÁNG 11/2017

DANH SÁCH THI TỐT NGHIỆP THÁNG 11/2017

DANH SÁCH THI TỐT NGHIỆP THÁNG 11/2017