Thông báo phòng Đào tạo
THÔNG BÁO LICH HỌC TUẦN TỪ 07/08 ĐẾN 11/08/2017

THÔNG BÁO LICH HỌC TUẦN TỪ 07/08 ĐẾN 11/08/2017

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN TỪ 07/08 ĐẾN 11/08/2017 Đã có lớp mới chuyên ngành ĐIỆN DÂN DỤNG, ĐIỆN TỬ Các bạn chú ý lịch đi học nhé

THÔNG BÁO LỊCH HỌC MÔN VĂN HÓA VÀ HẠN NỘP BIÊN LAI ĐĂNG KÍ THI TỐT NGHIỆP THÁNG 8/2017

THÔNG BÁO LỊCH HỌC MÔN VĂN HÓA VÀ HẠN NỘP BIÊN LAI ĐĂNG KÍ THI TỐT NGHIỆP THÁNG 8/2017

THÔNG BÁO LỊCH HỌC MÔN VĂN HÓA VÀ HẠN NỘP BIÊN LAI ĐĂNG KÍ THI TỐT NGHIỆP THÁNG 8/2017

THÔNG BÁO LỊCH THI TỐT NGHIỆP  VÀ DANH SÁCH THI  NGÀY 29 /07/2017

THÔNG BÁO LỊCH THI TỐT NGHIỆP VÀ DANH SÁCH THI NGÀY 29 /07/2017

THÔNG BÁO LỊCH THI TỐT NGHIỆP VÀ DANH SÁCH THI NGÀY 29 /07/2017

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ NGÀY 31/07 ĐẾN 04/08/2017

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ NGÀY 31/07 ĐẾN 04/08/2017

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ NGÀY 31/07 ĐẾN 04/08/2017

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ NGÀY 24/07 ĐẾN 28/07/2017

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ NGÀY 24/07 ĐẾN 28/07/2017

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ NGÀY 24/07 ĐẾN 28/07/2017 CÁC BẠN HỌC CHUYÊN NGÀNH SỬA CHỮA Ô TÔ H1 VÀ H3 CHÚ Ý: nhà trường đã mở lớp chuyên ngành Điện ô tô mới học chiều từ thứ 2 đến thứ 6 tại Nguyễn Tuân từ 13h - 16h Chiều thứ 2 các bạn mang giấy vào lớp đến PTS 93 Nguyễn Tuân, nhờ các chị chỉ lớp học chuyên ngành để vào học nhé! Chúc các bạn có 1 tuần mới học học hiệu quả!

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ NGÀY 17/07 ĐẾN 21/07/2017

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ NGÀY 17/07 ĐẾN 21/07/2017

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ NGÀY 17/07 ĐẾN 21/07/2017

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ NGÀY 10/07 ĐẾN 14/07/2017

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ NGÀY 10/07 ĐẾN 14/07/2017

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ NGÀY 10/07 ĐẾN 14/07/2017 Các bạn học viên ngành sửa chữa ô tô H1, H3 , xe máy, điện lạnh, điện nước chú ý: Nhà trường đã mở các lớp chuyên ngành mới cụ thể như sau: Lớp chuyên ngành Sửa chữa Xe máy mới học sáng 2,3,4,5,6 tại phòng 402 Lớp chuyên ngành Điện nước mới học sáng 2,3,4,5,6 tại phòng 302 Lớp chuyên ngành Điện lạnh mới học chiều 4,5,6 lúc 12h30 phòng 304 Lớp chuyên tối Điều hòa ô tô học tối 5,6 từ 17h - 21h30 tại Nguyễn Tuân Các bạn theo dõi lịch học cụ thể để đến lớp đúng giờ nhé. Các bạn học sửa chữa ô tô H1, H3 chiều thứ 2 mang giấy vào lớp đến 93 Nguyễn Tuân, nhờ các chị PTS Nguyễn Tuân chỉ lớp cho nhé! Khi đi nhở mặc áo đồng phục đầy đủ! Chúc các bạn một tuần học tập hiệu quả!

THÔNG BÁO LỊCH HỌC VĂN HÓA VÀ HẠN NỘP BIÊNN LAI ĐĂNG KÝ THI TỐT NGHIỆP THÁNG 7

THÔNG BÁO LỊCH HỌC VĂN HÓA VÀ HẠN NỘP BIÊNN LAI ĐĂNG KÝ THI TỐT NGHIỆP THÁNG 7

THÔNG BÁO LỊCH HỌC VĂN HÓA VÀ HẠN NỘP BIÊNN LAI ĐĂNG KÝ THI TỐT NGHIỆP THÁNG 7

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ NGÀY 03/07 ĐẾN 07/07/2017

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ NGÀY 03/07 ĐẾN 07/07/2017

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ NGÀY 03/07 ĐẾN 07/07/2017 Các bạn học xong Điện Tử Cơ Bản và các bạn thi trượt ĐTCB chú ý thời gian thi nhé 8h sáng thứ 7 ngày 01/07/2017

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ NGÀY 26/06 ĐẾN 30/06/2017

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ NGÀY 26/06 ĐẾN 30/06/2017

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ NGÀY 26/06 ĐẾN 30/06/2017 Các bạn học ngành Điện công nghiệp, Điện kĩ thật, Điện tổng hợp chú ý: Nhà trường đã mở lớp Điện công nghiệp mới học chiều thứ 5,6 từ 15h30. Các bạn theo dõi lịch chi tiết để đi học nhé.