NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG LÀM LẠNH
NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG LÀM LẠNH

 
Muốn hệ thống làm lạnh được: phải cấp điện cho Black và phải đủ môi chất.
            Khi Black làm việc, hút môi chất từ áp suất thấp nhiệt độ thấp qua máy nén sẽ đẩy môi chất lên áp suất cao nhiệt độ cao.
            Khi nhiệt độ cao ở thiết bị ngưng tụ cần phải tỏa nhiệt ra môi trường để làm mát, để môi chất lỏng nén đẩy qua thiết bị tiết lưu sang thiết bị bay hơi vì thế thiết bị tiết lưu có tiết liệu nhỏ. Nên cản trở lớn tạo ra áp suất cao ở thiết bị ngưng tụ tạo ra áp suất thấp ở thiết bị hay hơi có áp suất thấp sẽ sôi và đạt nhiệt độ thấp sẽ thu nhiệt của sản phẩm hoặc của môi trường để thực hiện chức năng làm lạnh.
            Hệ thống của cứ lặp đi lặp lại như vậy tạo thành một tuần hoàn khép kín.