Trần Văn Linh học viên ngành ô tô chia sẻ
 Trần Văn Linh - học viên ngành ô tô chia sẻ: Đã 6 năm kể từ khi ra trường, hiện tại tôi đã là chủ một xưởng sửa chữa ô tô tại quê nhà Hải Phòng, không lớn nhưng đủ để tôi có thể cho gia đình một cuộc sống ấm no. Đối với tôi, trong quãng thời gian học tập tại trường, thầy Nguyễn Huy Huyến vừa là người thầy vừa như người anh dẫn dắt tôi bước đầu tiên cho sự thành công như ngày hôm nay. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới thầy, chúc thầy công tác tốt, để có thể tiếp tục truyền đạt kinh nghiệm và kiến thức cho các em học viên khác.