Trần Xuân Trịnh học viên ngành Nấu Ăn
Một số hình ảnh của nhà hàng Trần Gia tại Thường Tín - Hà Nội