Thông báo:Hoàn thiện hồ sơ Thi tốt nghiệp hệ Trung cấp và Sơ cấp tháng 4/2021
TRƯỜNG TC KTCN LÊ QUÝ ĐÔN
TRUNG TÂM DẠY NGHỀ TT THANH XUÂN
Số:           /2021/TB-LQD
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
                                        Hà Nội, ngày        tháng        năm 2021
THÔNG BÁO
V/v: Hoàn thiện hồ sơThi tốt nghiệp hệ Trung cấp và Sơ cấp tháng 4/2021
          Trường Trung cấp Kỹ thuật công nghệ Lê Quý Đôn – TTDN Thanh Xuân thông báo đến toàn bộ học sinh đã hoàn thành chương trình học các ngành/nghề,về việc hoàn thiện hồ sơ nộp về phòng đào tạo hạn cuối ngày 17/4/2021(trước ngày thitốt nghiệp)gồm những giấy tờ sau:
 • HỆ SƠ CẤP:
 • 3 Ảnh 3x4, 3 ảnh 4x6 (Ảnh áo trắng có cổ, nền xanh – Nước ảnh lì, không tráng bóng)
 • Chứng minh thư photo công chứng
 • Giấy khai sinh photo công chứng (Phải có nếu mất chứng minh thư/thẻ căn cước)
 • Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận địa phương
 • Phiếu xác nhận lệ phí nhập học (Nhận tại Phòng Tuyển sinh)
 • Biên lai thu học phí gốc đủ và biên lai thu lệ phí các loại
 • Chứng chỉ (Điện tử cơ bản, Những đường may cơ bản, CC Pha chế - Phòng đào tạo cấp)
 • Bảng điểm (Điểm chuyên ngành + điểm Điện tử cơ bản + điểm An toàn lao động)
  • HỆ TRUNG CẤP:
 • 3 Ảnh 3x4, 3 ảnh 4x6 (Ảnh áo trắng có cổ, nền xanh)
 • Chứng minh thư photo công chứng
 • Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận địa phương
 • Phiếu xác nhận lệ phí nhập học (Nhận tại Phòng Tuyển sinh)
 • Biên lai thu học phí gốc đủ và biên lai thu lệ phí các loại
 • Bằng và học bạ cấp 3 bản gốc + bản photo công chứng (Lưu và hoàn trả lại HS  sau khi cấp bằng Trung cấp)
 • Chứng chỉ (Điện tử cơ bản, Những đường may cơ bản, CC Pha chế - Phòng đào tạo cấp)
 • Báo cáo Thực tập tốt nghiệp (Cóký, đóng dấuxác nhận của cơ quan thực tậpkèm điểm báo cáo và chữ ký của Giáo viên hướng dẫn)
 • Bảng điểm (Điểm chuyên ngành + điểm Điện tử cơ bản + điểm 7 môn chung văn hóa)
Nơi nhận                                                                                                   PHÒNG ĐÀO TẠO
 • Toàn thể HSSV;
 • PTS các cơ sở.