THÔNG BÁO V/v: Hoàn thiện hồ sơ Thi tốt nghiệp hệ Trung cấp và Sơ cấp năm 2022 - 2023
TRƯỜNG TC KTCN LÊ QUÝ ĐÔN
TRUNG TÂM DẠY NGHỀ TT THANH XUÂN
Số:           /2022/TB-LQD
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
                                        Hà Nội, ngày        tháng        năm 2022
THÔNG BÁO
V/v: Hoàn thiện hồ sơ Thi tốt nghiệp hệ Trung cấp và Sơ cấp năm 2022 - 2023
 
          Trường Trung cấp Kỹ thuật công nghệ Lê Quý Đôn – TTGDNN Thanh Xuân thông báo đến toàn bộ học sinh đã hoàn thành chương trình học các ngành/nghề,về việc hoàn thiện hồ sơ nộp về phòng đào tạọ như sau:

1. Thời gian tổ chức thi: Nhà trường tổ chức thi tốt nghiệp vào tháng 4, tháng 6, tháng 9, tháng 12 (Ngày thi cụ thể : ngày thứ 7 tuần cuối cùng của tháng, hoặc ngày cuối cùng của tháng, tùy tình hình nộp hồ sơ của học sinh)

2. Hạn nộp hồ sơ: Ngày 10 của tháng tổ chức thi (10/4, 10/6, 10/9, 10/12). Học sinh nộp sau hạn thu hồ sơ sẽ thi vào tháng nhà trường tổ chức thi tiếp theo.

3. Hồ sơ thi gồm:
 • HỆ SƠ CẤP:
 • 3 Ảnh 3x4, 3 ảnh 4x6 (Ảnh áo trắng có cổ, nền xanh – Nước ảnh lì, không tráng bóng)
 • Chứng minh thư photo công chứng
 • Giấy khai sinh photo công chứng
 • Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận địa phương
 • Phiếu xác nhận lệ phí nhập học (Nhận tại Phòng Tuyển sinh)
 • Biên lai thu học phí gốc đủ và biên lai thu lệ phí các loại
 • Chứng chỉ (Điện tử cơ bản, Những đường may cơ bản - Phòng đào tạo cấp)
 • Bảng điểm (Điểm chuyên ngành + điểm Điện tử cơ bản + điểm An toàn lao động)
  •  
  • HỆ TRUNG CẤP:
 • 3 Ảnh 3x4, 3 ảnh 4x6 (Ảnh áo trắng có cổ, nền xanh)
 • Chứng minh thư photo công chứng
 • Giấy khai sinh phô tô công chứng
 • Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận địa phương
 • Phiếu xác nhận lệ phí nhập học (Nhận tại Phòng Tuyển sinh)
 • Biên lai thu học phí gốc đủ và biên lai thu lệ phí các loại
 • Bằng và học bạ cấp 3 bản gốc + bản photo công chứng (Học bạ và bằng cấp 3 gốc nhà trường thu lúc học sinh nộp hồ sơ thi và trả vào ngày học sinh thi tốt nghiệp - Trừ trường hợp học sinh nộp muộn)
 • Chứng chỉ (Điện tử cơ bản, Những đường may cơ bản, CC Pha chế - Phòng đào tạo cấp)
 • Báo cáo Thực tập tốt nghiệp (Có ký, đóng dấuxác nhận của cơ quan thực tậpkèm điểm báo cáo và chữ ký của Giáo viên hướng dẫn)
 • Bảng điểm (Điểm chuyên ngành + điểm cơ sở ngành (Điện tử cơ bản, nguội cơ bản, vẽ kỹ thuật) + điểm 7 môn chung văn hóa)

Nơi nhận                                                                                                   PHÒNG ĐÀO TẠO
 • Toàn thể HSSV;
 • PTS các cơ sở.